خبرنامهء ریاست جمهوری فرانسه – درگذشت آقای کونستانت اِنجِل، یکی از آخرین همرزمان راه آزادی فرانسه (۵ اپریل ۲۰۱۸ / ۱۶ حمل ۱۳۹۷)

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با تأسف و تلهف از درگذشت آقای کونستانت اِنجِل، یکی از آخرین همراهان و همرزمان داعیهء آزادی فرانسه اطلاع حاصل نمود.

JPEG

آقای کونستانت اِنجِل متولد سال ۱۹۱۹ میلادی (۱۲۹۸ هجری شمسی) و شهروند بلژیک بود. نامبرده در سال ۱۹۳۹ میلادی (۱۳۱۸ هجری شمسی) حین آغاز جنگ دوم جهانی، هنوز برای احضار و جلب و جذب در خدمت عسکری خیلی جوان بود، و معهء خانواده اش به انگلستان پناه برد. زمانیکه واجد شرایط ایفای خدمت عسکری گردید، جهت پیوستن با سرزمین فرانسه و پیگیری نبرد، با کشتی عزیمت نمود، اما هنگام انجام سفر بحری از تصمیم مارشال پِتَن مبنی بر اعلام متارکه با آلمان مطلع گشته و معجلاً بر گردید.

حینیکه بتاریخ ۱۸ جون ۱۹۴۰ میلادی (۲۸ جوزا ۱۳۱۹ هجری شمسی) فراخوان جنرال دوگول را از ورای امواج رادیوی انگلستان شنید، بلادرنگ از جا برخاسته و با نیروهای فرانسوی آزاد متحد شده، پیوست.

موصوف در عملیات داکار، پیوستن گابُن، کارزارهای حربی ایریتریا، سوریه و لیبیا شرکت ورزید. در ماه جون ۱۹۴۲ میلادی (جوزا/سرطان ۱۳۲۱ هجری شمسی) در منطقهء بیر-حکیم شدیداً مجروح شده و از خود استقامت و مقاومتی فوق العاده ای نشان داد. در ماه آگست ۱۹۴۲ میلادی (اسد/سنبله ۱۳۲۱ هجری شمسی) که وی هنوز در بستر نقاهت قرار داشت، از جانب شخص جنرال دوگول مدال صلیب آزادی را اخذ نمود.

PNG

با وجود اینکه آقای کونستانت اِنجِل عمیقاً از جراحت و معیوبیت رنج می برد، ولی باآنهم تا ختم جنگ جهانی از ایفای خدمت در راه آزادی لحظه ای دریغ نورزید.

مشارالیه بعد از ختم جنگ رشتهء تحصیلات خویش را از سر گرفته، و بحیث محقق در کمیشنری انرژی هسته ای استخدام شده و امور محوله خویش را عهده دار گردید. در سال ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری شمسی) تابعیت فرانسه را بدست آورده، و دورهء خدمات مسلکی اش را در شعبهء انجینیری هوانوردی وزارت اردوها، متعاقباً در وزارت پوهنتون ها، قبل از آنکه به کمیشنری انرژی هسته ای برگردد، پیگیری نمود.

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از یک قهرمان بزرگ راه آزادی که با شور، شیفتگی و فداکاری تمام در نبرد در راستای اعاده آزادی، حیثیت و وقار فرانسه تعهد سپرده بود، تمجید و ستایش بعمل آورد. رئیس جمهوری کشور مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به خانواده مرحومی، و به هفت تن از همراهان و مبارزین متفقی که هنوزهم حامل خاطرات زنده و درخشان مقام و امر آزادی اند، اظهار داشت.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-deces-de-l-un-des-derniers-compagnons-de-la-liberation-constant-engels/

تاریخ نشر 17/04/2018

قسمت بالایی صفحه