خانم هِلِن تیگرووجا، نامزد عضویت کُمیتهء حقوق بشر سازمان ملل متحد

جمهوری فرانسه نامزدی خانم هِلِن تیگرووجا را به عضویت کُمیتهء حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سال های ۲۰۱۹ – ۲۰۲۲ میلادی / ۱۳۹۸ – ۱۴۰۱ هجری شمسی معرفی نموده، اعلام می دارد. انتخابات مذکور، بمناسبت سی و ششمین جلسهء دول عضو پیمان بین المللی مرتبط به حقوق مدنی و سیاسی (پی.ای.دی.سی.پی.)، بتاریخ ۱۴ جون ۲۰۱۸ میلادی (۲۴ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر نیویارک برگزار خواهد شد. کُمیتهء حقوق بشر سازمان ملل متحد یک نقش محوری در راستای ارتقا و حفاظت حقوق بنیادین بسطح بین المللی دارد.

JPEG خانم هِلِن تیگرووجا، متولد تاریخ ۱۹ جولای ۱۹۷۵ میلادی (۲۸ سرطان ۱۳۵۴ هجری شمسی) در شهر لیل فرانسه بوده، و بر سه لسان کاری کُمیتهء حقوق بشر، یعنی : انگلیسی، اسپانیوی و فرانسوی حاکمیت دارد.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/la-france-et-les-institutions-de-protection-et-de-promotion-des-droits-de-l/article/helene-tigroudja-candidate-au-comite-des-droits-de-l-homme-des-nations-unies

تاریخ نشر 05/03/2018

قسمت بالایی صفحه