خانم عاطفه منصوری امسال جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن برازنده افغان را از آن خود ساخت. [fr]

بتاریخ 8 مارچ 2015 (17 حوت 1393)، مصادف به روز جهانی زن، جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازندهء سال به محترمه خانم عاطفه منصوری تفویض گردید. خانم عاطفه منصوری موَسس و مسئول یک شرکت اختصاصی در بخش تجارت زعفران و تولیدات پیشه وران افغان می باشد.

Mme Atifa Mansoori - PNG

جایزهء فرانسه – آلمان در سال 2014 تاَسیس شد. امسال خانمی برندهء این جایزه گردید که دارای صفات استثنایی در عملکردها مربوط به شرکت های خصوصی تجارتی و هم صاحب برازندگی در ایجاد یک تصویرِ مثبت و نوین از زن در بطن جامعهء افغانی می باشد.

محفل اهدآی جایزه متذکره که در مقر سفارت آلمان تدویر یافته بود، باعث گِردهمآیی تعداد کثیری از سرمایه گذاران اناث و اعضآی مجامع زنان گردید. با حضورداشت محترمه خانم رولا غنی همسرِ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، سفرآی هر دو کشور فرانسه و آلمان بر اهمیت خاص استقلالیت اقتصادی زنان افغان در راستای اشتغال زایی و بازسازی کشور تاَکید ورزیدند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه