خاموشی روشنایی برج ایفل جهت ابراز همدردی و تسلیت با قربانیان اخیر کشور

نور تند چراغ های رنگین برج ایفل در شهر پاریس، جهت ابراز تعزیت و غمشریکی به قربانیان حملات کابل، نصف شب شنبه ۲۷ جنوری ۲۰۱۸ (۷ دلو ۱۳۹۶) خاموش گردید ؛ بدینگونه برج مذکور لحظاتی در تاریکی و سیاهی شب به سوگ نشست.

JPEG پاریس، برج ایفل – نصف شب شنبه ۲۷ جنوری ۲۰۱۸ / ۷ دلو ۱۳۹۶

تاریخ نشر 30/01/2018

قسمت بالایی صفحه