خاطره های بامیان در قصر توکیو (۱۱ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۱ حوت ۱۳۹۵) : یک روز ملاقات ها و گفتمان. [fr]

سفارت فرانسه در افغانستان و انستیتیوت فرانسه، بروز شنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۷ مطابق به ۲۱ حوت ۱۳۹۵ شانزده سال بعد از تخریب بوداهای بامیان، در شراکت و همکاری با قصر توکیو و رادیوی فرهنگی فرانسه یا "فرانس کُلتور"، یک روز تأمل و تفکر را درمورد اثرگذاری این واقعه برذهنیت ها و جایگاه اش در برداشت ما از تاریخ معاصر پیشکش می نماید.
اجراآت و پیشکش های هنری، نمایشات فیلم ها و عکس ها و گفتمان ها، یکی پی دیگری در ساختمان و فضای جدید قصر توکیو طی تمام روز یادشده بخدمت مهمانان تقدیم خواهد گردید.

پالمیر، الِپ، تومبوکتو، موصل : در سال های اخیر بروز خشونت ها علیه گنجینه های باستانشناسی بشر، فهرست وحشت و جنگ معاصر را دوباره زنده ساخت. انفجار و انهدام بوداهای بامیان در اثر حکم زمامداران طالب در ماه مارچ ۲۰۰۱ میلادی (حوت و حمل ۱۳۷۹ – ۱۳۸۰ هجری شمسی) یک مقطع نمادین را در این تاریخچه تجاوزات و دست اندازی ها برخاطره محک کرد.

JPEG

در طول سال ۲۰۱۶ میلادی، ازهنرمندان آثار تجسمی، نویسندگان، خبرنگاران، سینماگران جهت انجام اقامتی به پای رواق و تاق های عظیم الجثه دعوت بعمل آمد. کار و خلاقیت فرهنگی و هنری شان که متأثر از تقابل با این اماکن و با این تاریخ بی مانند است، خط قرمز این روز ۱۱ مارچ ۲۰۱۷ (۲۱ حوت ۱۳۹۵) را تشکیل می دهد. در نقطه مقابل و با بسط ابعاد افقی و دورنماها، شخصیت های افغانی (کبیر مکمِل)، سوریایی (سمر یازبیک)، ایرانی (سپیده فارسی) و فرانسوی (ماری ژوزِ موندزن، میشل لوسو، پاسکال کونوِر، جورج دیدی – هبرمَن) دعوت شده اند تا اندیشه های شان را درمورد آنچه مطمح پرسش و تعمق است با حاضرین شریک سازند : یعنی خاطره، قدرت تصاویر، تحریف و دستکاری نظریات، جایگاه مفکوره، روشنفکران و هنرمندان در یک دنیای منقبض از سایه شوم خشونت.

JPEG

فیلم های که بوسیله مدعوین گردانندگی شده، برنامه های خاص سمی و بصری، مانند "آنچه را که بوداها می بینند : اخبار بامیان" از خانم سونیا کرونلون ("پا برزمین" / فرانس کُلتور) و همچنان "خاطره های بامیان"، مستند وِب ای که بالخصوص به همین مناسبت از سوی آقای محمد مهدی ظفری و پاتریک پلوتَن تعبیه شده و سر از تاریخ ۱۲ مارچ (۲۲ حوت) در سایت انتِرنِتی هفته نامهء "کورییِ انترناسیونال" بدست نشر سپرده می شود، بطور دوامدار پخش خواهد گردید.

برنامه کامل :

http://www.institutfrancais.com/fr/...

دخول آزاد با ارائه تکت دخولی برای بازدید از نمایشگاه ها، اما با درنظرداشت محدوده جاهای فارغ .

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه