حمله مرگبار در کابل : اعلامیه شورای امنیت [fr]

اعضای شورای امنیت حمله تروریستی 17 جنوری بالای یک رستورانت در کابل که چندین کشته و زخمی اهم از افراد ملکی افغان و کارمندان بین المللی منجمله کارمندان ملل متحد به جا گذاشت؛ را با شدیدترین الفاظ تقبیح نمودند. مسوولیت این حمله را طالبان به دوش گرفته بودند.
اعضای شورای امنیت تاثرات عمیق شانرا برای خانواده های بازماندگان حادثه ابراز داشته و برای شان، به مردم و دولت افغانستان همچنان به اتباع کشورهای خارجی تسلیت عرض داشتند و برای زخمیان این حادثه شفا عاجل آرزو نمودند.

تاریخ نشر 21/01/2014

قسمت بالایی صفحه