حمایت فرانسه از اعلام آتش بس رئیس جمهور افغانستان (۷ جون ۲۰۱۸ / ۱۷ جوزا ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از اعلام آتش بس یکجانبهء مورخ ۷ جون آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تأسی از پیشنهاد صلحی که بتاریخ ۲۸ فبروری (۹ حوت) گذشته ارائه گردید، کاملاً پشتیبانی می کند. جمهوری فرانسه درکنار مردم نجیب و غیور افغانستان می ایستد، و تعهد خویش را در راستای تأمین صلح و مصالحه در افغانستان مجدداً تأیید می کند.

JPEG

تاریخ نشر 10/06/2018

قسمت بالایی صفحه