حقوق بشر – جایزه حقوق بشر و قانونمندی فرانسه – آلمان (۲۱ نوامبر ۲۰۱۸ / ۳۰ عقرب ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۳۰ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و همتای آلمانی اش آقای هئیکو ماس، اسامی برندگان جایزه حقوق بشر و قانونمندی فرانسه – آلمان را اعلام نمودند.

JPEG

بدین مناسبت، وزرأی امور خارجه مملکتین چنین ابلاغ داشتند : " درحالیکه ما امسال از هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر (http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/) گرامیداشت بعمل می آوریم، جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان به ۱۵ شخصیتی که شجاعانه از حقوق بشر در سراسر جهان دفاع می کنند، ادأی احترام می نماید. هر دو کشورمان بذریعهء آنها به جمیع مدافعین حقوق که عملکرد شان اکثراً در اذهان عامه ناشناخته، مختل و مخدوش باقی مانده است، افتخار می بخشد. این دو کشور همجوار و دوست اروپایی مراتب سپاس و حرمات خویش را به تمامی آنانیکه یومیه بخاطر گمنام نماندن و تا ماندگاری اعلامیه متذکره جد و جهد می ورزند، ابراز می دارد.

از سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) بدینسو، این جایزه همه ساله به شخصیت های تفویض می گردد که بگونهء استثنأیی در حفظ و ارتقای حقوق بشر و قانونمندی در کشور شان و بسطح بین المللی سهم گرفته باشند. اعطأی این جایزه تعهد پایدار جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان را در راستای تحقق حقوق بشر و قانونمندی تذکار داده به اثبات می رساند، و در تقویت همکاری هر دو کشور فوق الذکر درعرصه متذکره ممد واقع می شود.

اسامی برندگان دور سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) جایزه حقوق بشر و قانونمندی فرانسه – آلمان :

- وییسِکا دوبولا – ماژولا (افریقای جنوبی) ؛

- شاک سوفیپ (کامبوج) ؛

- یو وِنشِنگ (چین) ؛

- امیناتا تراورهِ (ساحل عاج) ؛

- محمد لُطفی (مصر) ؛

- الفرِدو اوکِنوِ (گینهِ استوایی) ؛

- نیتیاناند جایارامان (هندوستان) ؛

- حسن سیاح قربان (لبنان) ؛

- مِکفوولا مینت براهیم (موریتانی) ؛

- لیز شیکاجو شوریی (پیرو) ؛

- اویوب تیتیئف (روسیه) ؛

- انور البُنی (سوریه) ؛

- داوود نثار (سرزمین های فلسطینی) ؛

- سیریکان شارووِنسیری (تایلند) ؛

- سوزانا رافالی اریسمندی (وِنِزوئلا).

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2018-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-prix-franco-allemand-des-droits-de-l-homme-et-de-l-etat-de

تاریخ نشر 27/11/2018

قسمت بالایی صفحه