حالت اضطرار : رئیس جمهور فرانسه حکم تمدید سه ماهه حالت اضطرار را اعلام نمود – ۱۵ جولای ۲۰۱۶ میلادی مطابق به ۲۵ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی

رئیس جمهور فرانسه به دنبال سوءقصدی که بتاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۶ (۲۴ سرطان ۱۳۹۵) در شهر نیس انجام داده شد، حکم تمدید حالت اضطرار را برای سه ماه اضافی اعلام نمود. حالت اضطرار باید بتاریخ ۲۶ جولای (۵ اسد) ختم می گردید. دراین راستا، یک مسودهء قانون بروز سه شنبه ۱۹ جولای (۲۹ سرطان) به شورای وزیران ارائه خواهد گردید تا پارلمان بتواند متن مذکور را بتاریخ ۲۰ و ۲۱ جولای آینده (۳۰ و ۳۱ سرطان) مورد مطالعه و تدقیق قرار دهد. حالت اضطرار در سرتاسر خاک فرانسه نافذ است.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.gouvernement.fr/partage/7694-l-etat-d-urgence-prolonge-pour-trois-mois

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه