" جی۲۰" – اشتراک ژان – ایوو لودریان در نشست هامبورگ (۷ و ۸ جولای ۲۰۱۷ / ۱۶ و ۱۷ سرطان ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، رئیس جمهور فرانسه را جهت اشتراک در نشست عالی "جی۲۰" یا جلسهء بیست کشور پیشرفته صنعتی جهان که بروزهای ۷ و ۸ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۱۶ و ۱۷ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر هامبورگ آلمان دایر گردید، مشایعت و بدرقه نمود.

JPEG

اولویت های اساسی این جلسه عالی برای کشور فرانسه، حصول امر تطبیق کامل توافقنامهء پاریس درمورد اقلیم، تعهد در راستای گشایش داد و ستد تحت مواظبت نظم و قواعد، تحکیم مبارزه علیه هراس افگنی و تأیید مجدد حمایت از ارتباطات چند جانبه از سوی سران "جی ۲۰" بود.

فرانسه از تعمیل اجندآی ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) جهت انکشاف پایدار، با دادن حق اولویت به تعاملات امور صحی و آموزش و پرورش هم دفاع کرد.

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در حاشیه نشست مذکور، جهت درمیان گذاشتن موضوعات عمده سیاست خارجی، بخصوص پاسخ جامعهء جهانی به تحریکات کوریای شمالی، اوضاع در شرق اوکراین، بحران در سوریه، باثبات ساختن لیبیا و تأمین امنیت در ساحل، چندین گفتگو دوجانبه را با همتاییان اش انجام داد. نامبرده نیز در ملاقات های دوجانبه رئیس جمهور فرانسه با سران عمده "جی۲۰" (بیست کشور پیشرفته صنعتی جهان) اشتراک ورزید.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/g20-participation-de-jean-yves-le-drian-au-sommet-de-hambourg-07-08-07-17

تاریخ نشر 09/07/2017

قسمت بالایی صفحه