جوانان : یک تابستانی با الوان تعلیمی و هنری و تحت شعار فرهنگ

وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه فصل فرهنگی تابستان امسال را برای اقشار جوان کشور افتتاح نمود ؛ بدین مناسبت، تجمعات و محافلی تحت عنوان "رفتن با کتاب" که بتاریخ ۳۰ جولای (۸ اسد ۱۳۹۶) سال جاری میلادی اختتام یافت، برگزار، و برنامه ای بنام "میراث تاریخی من است" بتازگی مجدداً احیا و روی دست گرفته شد.

JPEG

یک سیاست اراده گرایانه، تعهدات عینی

خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه حین عزیمت اش بصوب جشنوارهء "اوینیون"، در دو نمایشنامه جوانان فرانسه اولویت کاری اش را در راستای تعلیم و تربیه هنری و فرهنگی واضحاً بیان نمود.

خانم نیسِن این چنین خاطر نشان ساخت : "فرهنگ یک پدیده ممد روح و روان نیست، بل جز لاینفک و سازنده روند تعلیمی و تربیوی طفل محسوب می گردد، و من در این عرصه بذل توجه نموده و سعی و تلاش خواهم ورزید". سه وزارتخانه جمهوری فرانسه، یعنی معارف، تحقیقات و تحصیلات عالی و فرهنگ تصمیم گرفتند تا عملکرد های شان را در بخش روش و اسلوب هماهنگ سازند. این تصمیم بتاریخ ۴ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۱۳ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) با انجام نخستین ملاقات ( ) میان روئسای نهادهای تعلیمی، تحصیلات عالی و روئسای منطقوی امور فرهنگی جامه عمل پوشید. بالاخره، یک نشست شورای عالی تعلیم و تربیه هنری و فرهنگی، جهت تقویه این بسیج، بتاریخ ۲۰ جولای سال جاری میلادی (۲۹ سرطان ۱۳۹۶هجری شمسی) دایر گردید. (...)

جهت اخذ معلومات مزید در زمینه :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Jeunesse-un-ete-place-sous-le-signe-de-la-culture

تاریخ نشر 03/08/2017

قسمت بالایی صفحه