جهان پایدار فردا فرهنگی خواهد بود ! (اول جون ۲۰۱۷ / ۱۱ جوزا ۱۳۹۶)

وزارت اطلاعات و فرهنگ درکنار وزارت انتقال زیست محیطی، انسجام و یکپارچگی جمهوری فرانسه که عملیات آگهی دهی عامه و جامعه مدنی را رهنمونی می کند، در رویدادهای هفته متذکره خیلی دخیل بود : فرهنگ بدینگونه تعهداش را حین مراسم آغاز هفتهء اروپایی انکشاف پایدار به رهبری آقای نیکولا هیولو، وزیر انتقال زیست محیطی، انسجام و یکپارچگی نشان داد.

JPEG

برنامهء انکشاف پایدار که رویکار تمدنی و اجتماعی است، یک تعامل فرهنگی توصیف می گردد : وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه بحیث نماد نیرومندی شناخته شده درعرصه، و با سیاست های که به پیش می برد یا در آن سهیم است، در ادراک و کسب آگهی از این مسئله مسئولیت خاصی دارد. به همین منظور وزارت مذکور برای سال های ۲۰۱۶ – ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۵ – ۱۳۹۹ هجری شمسی ) یک راهبرد مسئولیتی را در قبال امور مرتبط به جامعه، اموراجتماعی و زیست محیطی (راهبرد-ار.اس.او.) اتخاذ نموده است.

خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ فرانسه، جهت تمثیل این تعهد، در برنامه خلاقیت عالی تنصیب گیاهی که بواسطهء اهل هنر تجسمی بنام "مووس گرافیتی" با استفاده از خزه ها گیاهی و سرش طبیعی بروی یکی دیوارهای بیرونی وزارت طراحی و ایجاد گردیده است، اشتراک ورزید. بدین مناسبت، وزیر فرهنگ از فعالان امور فرهنگی خواست تا تعهد شان را در قبال یک جهان بیشتر پایدار پیگیری نمایند.

بدین منوال، وزیر اطلاعات و فرهنگ آرزومندی خویش را به همیشه نمادین بودن در راستای احترام به محیط زیست و سهمگیری در نجات تنوع طبیعی، بخصوص در املاک و عراضی، و باغ های تاریخی و قابل توجه، این فضا و ماحولی که از حیات حیوانات و نباتات حفاظت می کند و در روابط میان طبیعت و فرهنگ اماکن مهمی بحساب می آید، ابراز داشت. (...)

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Le-monde-durable-de-demain-sera-culturel

تاریخ نشر 15/06/2017

قسمت بالایی صفحه