جمهوری خلق چین – ملاقات و گفتگوی آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه با آقای وانگ یی، مشاور در امور دولت و وزیر امور خارجه چین (پاریس، ۱۶ می ۲۰۱۸ / ۲۶ ثور ۱۳۹۷)

بتاریخ ۱۶ می ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۶ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از آقای وانگ یی همتای چینی اش، جهت ملاقات، مشافهه و صرف طعام شب برمحور انجام امور دولتین، پذیرایی و میزبانی نمود.

PNG

طی این ملاقات کاری در مسئلهء تطبیق سمت و سوهای مشخص و تعیین شده از جانب سران دولت جمهوری فرانسه و دولت جمهوری خلق چین حین بازدید رسمی و دولتی رئیس جمهور فرانسه از سرزمین چین که از تاریخ ۸ تا ۱۰ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (از ۱۸ الی ۲۰ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی) صورت پذیرفت، پیشرفت های بدست آمد. در بخش اقتصاد، ایجاد توازن مجدد تبادلات مان، آنطوریکه بمناسبت دیدار مقام ریاست جمهوری از آن یادآهانی بعمل آمده بود، در اولویت اهداف مملکتین قرار دارد. جمهوری خلق چین ششمین شریک تجاری، هشتمین مشتری (سهمیهء بازار فرانسوی در چین %۶،۱ است) و دومین فروشنده جمهوری فرانسه (سهمیه بازار چینی در فرانسه %۹ است) توصیف می گردد.

مذاکرات میان طرفین زمینهء درمیان گذاشتن جریانات یومیه بین المللی، و بخصوص معضل بحران کوریای شمالی، توافقنامهء وین درمورد نیروی هسته ای ایران، تطبیق توافقنامهء پاریس مربوط به تغییرات اقلیمی و تهیه و تدوین یک پیمان جهانی برای حفظ محیط زیست، مبارزه علیه دهشت افگنی و همچنان تحکیم رویکرد چندجانبه، منجمله درعرصهء تجارت و داد و ستد را نیز فراهم ساخت.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/chine-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-m-wang-yi-conseiller-des-affaires-d

تاریخ نشر 16/05/2018

قسمت بالایی صفحه