جمهوریت سابق مقدونیه یوگوسلاویا – بلغاریا (اول آگست ۲۰۱۷ / ۱۰ اسد ۱۳۹۶)

فرانسه از توافقنامهء دوستی، همجواری نیک و همکاری میان جمهوریت سابق مقدونیه یوگوسلاویا و بلغاریا که از جانب صدراعظمان زوران زائف و بویکو بوریسوف عقد گردید، استقبال می کند.

JPEG

فرانسه امیدوار است تا این توافقنامه دوجانبه بتواند زمینهء تعمیق گفتمان و همکاری میان سکوپیهِ، پایتخت جمهوریت سابق مقدونیه یوگوسلاویا و صوفیا، پایتخت جمهوری بلغاریا را درعرصه های سیاسی، اقتصادی و بخصوص فرهنگی فراهم ساخته، و در تحکیم ثبات در منطقهء بالکان ها موثر تمام شود.

فرانسه یادآور می شود که روابط همجواری نیک و همکاری منطقوی، ارکان اساسی روند تقرب اروپا بشمار می آید.

JPEG

محتوای این توافقنامه بین دو کشور همسایه اروپایی در تأمین رفاه، ثبات، مصالحه و آشتی، و ایجاد یک فضای مناسب جهت حل و فصل اختلافات دوجانبه و معضلاتی به میراث مانده از ادوار گذشته، مفید و ممتع واقع می گردد.

JPEG

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ancienne-republique-yougoslave-de-macedoine-arym/evenements/article/ancienne-republique-yougoslave-de-macedoine-bulgarie-01-08-17

تاریخ نشر 02/08/2017

قسمت بالایی صفحه