جمهوریت سابق مقدونیه یوگوسلاویا – اوضاع سیاسی (۱۸ می ۲۰۱۷ / ۲۸ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه از تصمیم دیروز آقای گِئورگ ایوانوف، رئیس جمهور جمهوریت سابق مقدونیه یوگوسلاویا مبنی بر موظف نمودن آقای زوران زاِئف، رهبر حزب "اس.دی.اس.ام." به تشکیل یک حکومت، استقبال می کند.

JPEG


این تصمیم برای جمهوریت سابق مقدونیه یوگوسلاویا یک فُرصت مهمی جهت بیرون رفت از بحران سیاسی محسوب می گردد.

ما امیدواریم که تشکیل حکومت مقدونیه بزودی انجام یابد.

فرانسه بمنظور اینکه سران آینده مقدونیه قادر به تطبیق سریع اصلاحات عاجل و ضروری در راستای استقرار ثبات دوامدار کشور و پیشرفت ها در مسیر نزدیکی اروپا گردند، از تمامی نیروهای سیاسی موجود در شورای ملی این کشور می خواهد تا یک گفتمان سازنده را در داخل نهادها برقرار نمایند.

GIF

جهت معلومات بیشتر :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ancienne-republique-yougoslave-de-macedoine-arym/evenements/article/ancienne-republique-yougoslave-de-macedoine-situation-politique-18-05-17

تاریخ نشر 21/05/2017

قسمت بالایی صفحه