جلسه عالی در مورد تمویل کمک های ملکی به افغانستان [fr]

بتاریخ ۴ اپریل ۲۰۱۶ (۱۶ حمل ۱۳۹۵) یک نشستی بسطح بُلند درمورد تمویل کمک های ملکی به افغانستان در ارگ یا قصر ریاست جمهوری دایرگردید. جلسهء"جی.سی.ام.بی" یا بورد هماهنگی و نظارت مشترک، تحت ریاست مشترک آقای اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان و آقای نیکولاس هیسوم نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، وزارتخانه های کلیدی کشور و همچنان سفرأ و روئسای بخش همکاری کشورهای سهیم در تمویل کمک های ملکی به افغانستان را دورهم جمع کرد.

JPEG

هدف از این نشست، آماده گیری به کنفرانس وزارتی ناتو بتاریخ ۸ و ۹ جولای ۲۰۱۶ (۱۸ و ۱۹ سرطان ۱۳۹۵) در وارسا، و گِردهمایی بین المللی وزارتی "روند توکیو" دربارهء تمویل کمک های ملکی به افغانستان، بتاریخ ۴ و ۵ اکتوبر ۲۰۱۶ (۱۳ و ۱۴ میزان ۱۳۹۵) در بروکسل بود.

رئیس جمهور اشرف غنی طی سخنرانی خود، ضرورت پیگیری برنامهء اصلاحاتی اش را برای افغانستان شرح داد. در حالیکه سفیر فرانسه بنام گروه کوچک دوبلین در کابل، اشد مسئولیت سران افغان را در راستای تشدید مبارزه شان با تولید و قاچاق مواد مخدر خاطر نشان نمود ؛ زیرا تولید و قاچاق مواد مخدر و مسکرات دولت و جامعه افغانی را عمیقاً آسیب پذیر می سازد.

گروه کوچک دوبلین در کابل یک مجموعه ای از سفارتخانه ها تحت ریاست فرانسه بوده و تمام اشکال و زوایای مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر را پیگیری می کند. این گروه، مقامات ذیصلاح افغانی در عرصه متذکره را با پایتخت های ممالک دخیل در گروه کوچک دوبلین پیوند می دهد. این گروه، به "گروپ مرکزی دوبلین" که یک مجتمع بین المللی کار در مسئلهء مبارزه علیه مواد مخدر می باشد، گزارش می دهد. این مجتمع بین المللی متشکل است از اتحادیهءاروپا و دول عضو این اتحادیه، ایالات متحده امریکا، استرالیا، کانادا،جاپان، ناروی و ادارهء مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (یو.ان.او.دی.سی.).

جهت دریافت سخنرانی سفیر فرانسه در نشست بورد هماهنگی و نظارت مشترک بتاریخ ۴ اپریل مصادف به ۱۶ حمل، اینجا کلیک کنید :

PDF - 99 kb
(PDF - 99 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه