جلسهء گروه کوچک دوبلین [fr]

بتاریخ 11 جون 2015 (21 جوزا 1394)، اعضای گروه کوچک دوبلین جهت ملاقات با خانم سلامت عظیمی وزیر جدید مبارزه علیه مواد مخدر که از سوی مسئولین برجسته وزارت مذکور همراهی می شد، در سفارت فرانسه گردهم آمدند.

گروه دوبلین که در سال 2014 در کابل ایجاد شده و ریاست آن فعلاً بعهده فرانسه است، متشکل از کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، جاپان، ناروی، ایالات متحده امریکا و دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و جنایات می باشد. این گروه غیر رسمی تمام سوالاتی مربوط به مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، تطهیر و اجرایی ساختن میثاق های کارآ و مَوثر سازمان ملل متحد را تحت بررسی و تدقیق قرار می دهد. گروه متذکره یک نهاد هماهنگی سیاسی بوده و از ساختار () متفاوت می باشد ؛ ساختار اخیرالذکر مرجع دیگریست که فرانسه نیز ریاست آنرا بدوش داشته و متشکل از افسران ارتباطی سفارتخانه های مختلف است. (منجمله سفارتخانه های که در گروه دوبلین اشتراک نمی ورزند)

طی ملاقات موَرخ 11 جون (21 جوزا)، خانم سلامت عظیمی اولویت های پلان کاری صد روزه اش و در دراز مدت، راهبرد عمومی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را تشریح نمود. موضوع کمک های قابل انتظار جامعه بین المللی هم در جریان گفتگو مطرح گردید.

اشتراک کنندگان جلسه از دیدگاه مبنی به مسئولیت همگانی و مشترک کشورهای تولید کننده و ممالک مصرف کننده و تلاشی که بایستی موازیاً در راستای مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و همچنان انکشاف متوالی و تداوی معتادین بخرچ داد، استقبال نمودند. برعلاوه اشتراک کنندگان از راهکار محترمه وزیر که می کوشد تمام ادارات ذیربط و منابع تمویل کننده را بسیج ساخته تا اینکه بُعد مبارزه علیه مواد مخدر در برنامه ها و رویکار ها منظماً مدنظر گرفته شود، تمجید بعمل آوردند.

تاریخ نشر 21/06/2015

قسمت بالایی صفحه