جلسهء وزرأی امور خارجه سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" (۴ – ۵ دسامبر ۲۰۱۸ / ۱۳ – ۱۴ قوس ۱۳۹۷)

آقای ژان ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در اجلاس وزرأی امور خارجه سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" که بروزهای سه شنبه ۴ و چهارشنبه ۵ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۳ و ۱۴ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی در شهر بروکسِل برگزار می گردد، اشتراک می ورزد.

JPEG

این گردهمایی وزرأی امور خارجه سازمان "ناتو" دربرگیرنده جلسات ذیل است : تنظیم و تدویر یک جلسه ای ملاقات و گفتگو با وزرأی جمهوری های اوکراین و گرجستان، یک مقطعی درمورد تأمین امنیت فرااقیانوس اطلس، یک نشست کاری بدور میز صرف طعام شب مختص به جناح جنوب، یک نشستی دربارهء مسائل بالکان های غربی و یک جلسه ای تبادل نظریات، مداقه و ارزیابی در ارتباط با تحول اوضاع و شرایط در سرزمین افغانستان.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/2018/article/otan-participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-reunion-ministerielle-bruxelles-4
https://otan.delegfrance.org/Reunion-des-ministres-des-Affaires-etrangeres-de-l-OTAN-4-5-decembre-2018

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه