جلسهء مدیران مکاتب موسسهء فرانسوی «اَفرَن» [fr]

موسسهء فرانسوی «اَفرَن» - (دوستی فرانسه- افغانستان) جلسهء مدیران مکاتبی را که با آنها همکاری دارد، بتاریخ ۲۱ و ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی (۳۰ میزان و اول عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی) در انستیتیوت فرانسه در افغانستان – (ایفا) برگزار کرد.

JPEG

در این جلسه، آقای توماس گیبِر، کاردار سفارت جمهوری فرانسه مقیم کابل و خانم سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل جمهوری اسلامی افغانستان نیز اشتراک ورزیدند. ذوات فوق الذکر اهمیت آموزش و تعلیم و تربیه را برای آیندهء جامعهء افغانستان مطمح بحث و محاضره قرار دادند.

JPEG

در این جلسه همچنان بیش از ۴۰ تن از مدیران مکاتب و نمایندگان مدارسی که توسط موسسهء "اَفرَن" حمایت می‌شود، اشتراک ورزیدند.

JPEG

موسسهء تعلیمی «اَفرَن» - (دوستی فرانسه- افغانستان) که در ماه های نخست سال ۱۹۸۰ میلادی (سال ۱۳۵۹ هجری شمسی) جهت عون و مدد به مردم افغانستان ایجاد گردید، در بخش معارف (کارگاه های تعلیمی برای معلمین، و نیز احیأی مجدد و فراهم ساختن تجهیزات لازمه برای مکاتب) در افغانستان فعالیت دارد، و امروز ۴۸ باب مکتب از سوی موسسه متذکره پشتیبانی می‌شود.

تاریخ نشر 22/10/2020

قسمت بالایی صفحه