جلسهء روئسای منطقه بدور آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه (پاریس، ۲۰ دسامبر ۲۰‍۱۷ / ۲۹ قوس ۱۳۹۶)

بروز چهارشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۹ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، جهت درمیان گذاشتن موضوع اصلاحات تجارت خارجی با حضورداشت آقای ژان – بَتیست لوموان منشی دولت، روئسای منطقه را برای دومین بار متوالی گردهم آورد.

JPEG

آقای کریستوف لوکووتیهِ، رئیس عمومی جدید "بِزنِس فرانس" – (تجارت فرانسه) در اثر تقاضای وزرأی اروپا و امور خارجه، اقتصاد، مالیه و انسجام و یکپارچگی اراضی جمهوری فرانسه، موظف گردید تا مسیرهای اصلی اصلاحات مربوط به تقویهء کارآی و موثریت انتظام همسویی با شرکت های صادراتی را در راستای رفع تأخیر فرانسه در قسمت تعداد شرکت های صادراتی، علی الخصوص شرکت های کوچک و متوسط و آنهم در مقابل شرکای اروپایی اش، ردیف بندی و مرقوم نماید.
در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/commerce-exterieur-entretien-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et-des

مناطقی که بعد از تنفیذ قانون مورخ ۷ آگست ۲۰۱۵ میلادی (۱۶ اسد ۱۳۹۴ هجری شمسی) مربوط به تنظیم جدید اراضی، دارای مهارت و صلاحیت تحکیم یافته درزمینه استند، یک نقش مرکزی را در قبال اصلاحات ساختار مدد با شرکت های صادراتی ایفا می کنند.

در یوم موعود، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه نتایج گزارش لوکوورتیهِ را به روئسای منطقه معرفی نمود. موصوف، جهت تعمیل توصیه ها و سفارش های گزارش مذکور، بخصوص درمورد تحکیم همکاری میان جمیع فعالان در ساحهء اراضی ملی و مشخصاً اتاق های تجارت و "بِزنِس فرانس" – (تجارت فرانسه)، یک روند مشوره و بررسی را راه اندازی نمود. فعالان و نهادهای اخیرالذکر می توانند عرضهء خدمات ادغامی و یک سکوی دیجیتالی را به مناطق پیشنهاد، و برهمین بنیاد یک غرفه یگانه را برای کمپنی ها ایجاد نمایند.

بدین مناسبت، خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی فرانسه تعاملاتی را در پیوند با مسئلهء خروج انگلستان از اتحادیهء اروپا فردای اجلاس مورخ ۱۵ دسامبر (۲۴ قوس) شورای اروپا، معرفی و تشریح نمود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/reunion-des-presidents-de-region-autour-de-jean-yves-le-drian-et-jean-baptiste

تاریخ نشر 24/12/2017

قسمت بالایی صفحه