جلسهء اتاشه های نظامی [fr]

بروز سه شنبه ۱۴ جون ۲۰۱۶ (۲۵ جوزا ۱۳۹۵)، دگروال ژان – میشل مییهِ اتاشه نظامی و عضو ارشد انجمنء اتاشه های نظامی کابل، آخرین نشست ماهانهء انجمن مذکور را در مقر سفارت فرانسه ریاست نمود.

JPEG

بدین مناسبت، سفیر فرانسه بر اهمیت نقش اتاشه های نظامی در کشوری که صلح و ثبات اش تأثیر مستقیم بالای تمام ممالک منطقه و جامعهء جهانی دارد، تأکید ورزید.

به دنبال سخنرانی سفیر فرانسه، برید جنرال ولادیمیر شاشیبایا آمر مأموریت مشاورت نظامی "یوناما" (دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان)، جنرال نبی احمدزیی آمر ریاست تمرینات ستر درستیز و جنرال احمدی مسئول بخش پلانگذاری عملیات، درمورد اوضاع تشریحات دادند. ذوات فوق الذکر، پیشرفت های عملیاتی بدست آمده اردوی ملی افغان را بعد از سال ۲۰۱۵ خاطر نشان ساختند و به اهمیت پشتیبانی نیروهای ائتلاف و متحدین اشاره نمودند.

دگروال مییهِ حین نتیجه گیری از بیانات ارائه شده، از عملکردهای انجمنء اتاشه های نظامی در طول سال یادآوری بعمل آورد و بر ضرورت روزافزون به این انجمن جهت ایجاد سهولت و زمینهء گفتگو و تبادل معلومات میان نیروهای ائتلاف و شرکای منطقوی افغانستان اصرار ورزید.

دگروال مییهِ بدین منوال ریاست انجمنء اتاشه های نظامی کابل را به دگروال باتیر مولایِف اتاشه نظامی ترکمنستان و معاونیت آنرا به دگروال ستوارت برنارد اتاشه نظامی انگلستان واگذار کرد.

بالاخره، برید جنرال خاوری رئیس روابط بین المللی وزارت دفاع افغانستان، ازسوی دگروال مییهِ با اخذ مدال دفاع ملی طلا مفتخر گردید.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه