جشن "فرانکوفونی" یا مراسم مجتمع فرانسوی زبانان در لیسه عالی استقلال [fr]

جشن "فرانکوفونی" یا مراسم مجتمع فرانسوی زبانان آنطوریکه در افغانستان مروج است بعوض ماه مارچ در طول ماه می سال میلادی برگزار می شود. این محفل بروز سه شنبه ۲۴ می ۲۰۱۶ (۴ جوزا ۱۳۹۵) در لیسه عالی استقلال کابل تدویر گردید.

محفل "فرانکوفونی" یا مراسم مجتمع فرانسوی زبانان با حضورداشت یک نمایندهء سفارت فرانسه و آقای ناصر عسکرزاده مدیر لیسه عالی استقلال کابل، از سوی شاگردان تمام سطوح تعلیمی لیسه متذکره با اجرای نمایشنامه های کوتاه طنزی و سرودن پارچه های از موسیقی فرانسوی در باغ لیسه دایر شد.

JPEG

مراسم "فرانکوفونی" که با در نظرداشت و مراعات نمودن تقسیم اوقات معارف افغانستان در ماه می برپا می گردد، روز موعود خیلی مورد انتظار شاگردان است. این جشن عملاً موقع ممتازی است برای شرکت ورزیدن در فعالیت های وسیع افقی در مسیر رسیدن به خود مختاری و اعتماد به نفس متعلمین.

JPEG

لیسه استقلال کابل که دارای سویه بلند بوده و درخود به تعداد ۵۷۰۰ تن از متعلمین را جا داده است، از تقریباً یک سده بدینسو از سوی کشور فرانسه حمایت می شود. لسان فرانسوی بحیث مضمون الزامی که از دورهء ابتدایی با فراگیری رسم الخط حروف لاتینی آغاز و تا ختم دوره ثانوی ادامه می یابد، دراین لیسه همواره تدریس می گردد ؛ متعلمین صنوف دوازدهم لیسه، برای سپری نمودن امتحانات "دِلف" تعلیمی بی ۲ مصروف آموزش بیشتر این زبان و همچنان متوجه محتوای دروس فرانسوی در ارتباط به آزمون یادشده می شوند. لیسه عالی استقلال کابل، این نهاد تعلیمی خیلی نامدار از بدو تأسیس اش در سال ۱۹۲۲ میلادی (۱۳۰۱ هجری شمسی)، طی سال جاری ۲۰۱۶ موفق به کسب بهترین نتایج افغانستان در بخش امتحانات کانکور شمول در پوهنتون ها گردید.

JPEG

برای دریافت معلومات مزید در زمینه، در سایت ما :

http://www.ambafrance-af.org/Notre-...

و برای اخذ معلومات بیشتر، در سایت لیسه ذکور استقلال و لیسه نسوان ملالی :

http://lycee.kaboul.free.fr/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه