جشن روز بین المللی ورزش بخاطر انکشاف و صلح [fr]

بمناسبت روز بین المللی ورزش بخاطر انکشاف و صلح، سفیر فرانسه بتاریخ ۵ اپریل ۲۰۱۶ (۱۷ حمل ۱۳۹۵) به ریاست عمومی ورزش وتربیت بدنی و به کمیته ملی اُلمپیک افغانستان حضور بهم رسانید. در آنجا با اعضأی ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی و کمیته ملی اُلمپیک کشور گفتگو کرد و اجرای تمرینات چندین تیم ملی بوکس، پهلوانی و جودو را از نزدیک مشاهده نمود.

JPEG - 31.1 kb
Entraînement de l’équipe nationale de lutte

تمرینات تیم ملی پهلوانی

روز بین المللی ورزش که هر سال بتاریخ ۶ اپریل (۱۸ حمل) برگزار می شود، از سوی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ تعیین و پذیرفته شد. با
روایت از سخنان سرمنشی سازمان ملل متحد، ورزش واقعاً "عامل یک تغییر اجتماعی مثبت" است.

JPEG - 27.5 kb
L’ambassadeur avec des membres du Comité national olympique afghan

سفیر فرانسه با اعضأی کمیته ملی اُلمپیک افغانستان

پیروزی های چشمگیر افغانستان طی چند سال اخیر در بخش های مختلف ورزش، چون کِرکِت و فوتبال، نتیجه تمرینات سختگیرانه و خیلی دقیقی بوده است که فراتر از موانع قومی و منطقوی قرار می گیرد. اما بدون دادن سهولت به تمام جوانان، آنهم از اوان مکتب و به دختران همانند پسران جهت دسترسی به ورزش، فُرصت انکشاف ورزش بسویه عالی امکان پذیر نیست.

JPEG - 31.8 kb
Les jeunes de l’équipe nationale de lutte

جوانان تیم ملی پهلوانی

همین درک از ضرورت دسترسی دختران جوان به ورزش و رقابت، یکی از دلایل اعطأی چندی قبل جایزه فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال ۲۰۱۶ به یک دختر جوان ورزشکار مستعد در بخش آزمایش طاقت طی دوش بود. برعلاوه، این دختر جوان ورزشکار بسطح بُلند، فعالیت های تشکیلات اجتماعی را در خدمت ارتقای اجرای ورزش گسترش داده است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه