جد و جهد بانوی اول افغانستان در راستای احقاق حقوق زنام و صلح : مصاحبهء میرمن رولا غنی با تلویزیون فرانسه [fr]

یک مصاحبه ای با بانوی اول افغانستان بواسطهء تیم تلویزیون های فرانسه در کابل صورت گرفت و بتاریخ 05 جنوری 2016 (15 جدی 1394) از ورای امواج تلویزیون "فرانس – 2" در طول برنامهء "8 شب" پخش گردید. این مصاحبهء تلویزیونی با میرمن رولا غنی که خود لبنانی الاصل بوده و با زبان فرانسوی آشنایی کامل دارد، تماماً به لسان فرانسوی انجام پذیرفت.

JPEG

میرمن رولا غنی نخستین خانمی یک رئیس دولت افغانستان است که نقش اجتماعی داشته و در مصاحبه یادشده، تعهداش را در راستای احقاق حقوق زنان باردیگر تأئید نمود و بلخصوص اظهار داشت که زنان افغان باید در این مسیر "خودرا راحت یابند و در اجتماع بطور کامل سهیم شوند ؛ برای اجرای این کار، آنها ضرورت دارند تا مورد احترام قرار گیرند".

جهت دسترسی و تعقیب گفتمان با میرمن غنی آنطوریکه تلویزیون "فرانس – 2" آنرا به دست نشر سپرده است، برارتباط برقی ذیل کلیک نمایید :

: http://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/en-afghanistan-la-premiere-dame-est-chretienne_1254091.html

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه