جایزهء فرانسه و آلمان تحت عنوان حقوق بشر و قانونمندی- اطلاعیهء سخنگو (۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ / ۱۰ قوس ۱۳۹۵)

جایزهء فرانسه و آلمان تحت عنوان "حقوق بشر و قانونمندی" بتاریخ اول دسامبر ۲۰۱۶ (۱۱ قوس ۱۳۹۵) بساعت سه بعد از ظهر در شهر برلین، طی یک مراسمی از جانب آقایان ژان – مارک ایرو و فرانک – والتر شتانمایر، وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان اعطأ گردید.

JPEG

این اولین دور برگزاری این جایزه بود که منبعد همه ساله به نخبگان برگزیده تفویض می گردد. این جایزه از آنعده اشخاصی قدردانی بعمل می آورد و آنها را به جهانیان می شناساند که در راستای دفاع از حقوق بشر و ارتقای قانونمندی در کشور خویش یا در ممالک دیگری و یا در چوکات نهادهای بین المللی، دست اندرکار اند.

برای دور سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، ۳۹ پیشنهاد مشترکاً از سوی سفارتخانه های فرانسه و آلمان در سراسر جهان، پیشنهاد گردید. در نتیجهء یک روند گزینشی که طی آن "کیِ دورسیِ" یا وزارت امور خارجه فرانسه و "اَوسوارتیج امت" یا وزارت امور خارجه آلمان تشریک مساعی نمودند، پانزده کاندید جایزه متذکره برگزیده شدند.

امسال جایزه خاصی به "کلاه پوشان سپید" که با عملکرد شان و قبولی خطر مرگ، زندگی افراد ملکی تحت آماج بمباردمان ها در کشور سوریه را نجات می دهند، اعطأ می گردد.

اسامی تمام برندگان جایزهء فرانسه و آلمان به افتخار "حقوق بشر و قانونمندی" سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، بروز پنجشنبه اول دسامبر ۲۰۱۶ (۱۱ قوس ۱۳۹۵) در شهر برلین اعلام گردید.

جهت معلومات بیشتر :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/prix-franco-allemand-des-droits-de-l-homme-et-de-l-etat-de-droit-declaration-du

تاریخ نشر 04/12/2016

قسمت بالایی صفحه