جایزهء عکس آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) : امداد به انکشاف سزاوار زاویهء بزرگی است [fr]

جایزهء عکس آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) که در سال ۲۰۱۲ ایجاد گردید، منحصراً متوجه روزنامه نگاران (مربوط به بخش خبرنگاری تصویری) حرفوی است : خبرنگاران آزاد، روزنامه نگاران استخدام شده از سوی رسانه های فرانسوی یا بین المللی (روزنامه ها، مجلات، شبکه های تلویزیونی ) یا از سوی آژانس ها (آژانس های مطبوعاتی، آژانس های"مولتیمِدیا" (کثیرالارسانه) مجتمع های عکاسان).

دنیا در تغییر و تحول است و بروز فعالان جدید سوالات زیادی، بخصوص در مورد تغییرات اقلیمی، بحران های مهاجرت یا کاهش نابرابری ها را خلق کرده است. آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) می خواهد به این معضلات بذریعهءعملکردهای اش و نیز با تصویر، برجستگی بیشتر ببخشد.

در تحت روشنایی قرار دادن "فوتوژورنالیزم"، به معنی تشویق انتقال آموزه ها و ارتقای تبادل آزاد و بدون قید و محدودیت معلومات است. این مأمول، بخاطر فراموش نکردن آنچکه در"آنجا" می گذرد و ما را در "اینجا" متأثر می سازد ؛ زیرا ما همه، "شمال و جنوب" و امانت داران آیندهء بشر استیم.

JPEG

سه دسته جداگانه

جایزهءعکس آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) منحصراً به روزنامه نگاران (مربوط به بخش خبرنگاری تصویری) اختصاص یافته است : خبرنگاران آزاد، روزنامه نگاران استخدام شده از سوی رسانه های فرانسوی یا بین المللی (روزنامه ها، مجلات، شبکه های تلویزیونی) یا از سوی آژانس ها (آژانس های مطبوعاتی، آژانس های"مولتیمِدیا" (کثیرالارسانه) مجتمع های عکاسان).

سه جایزه جداگانه اعطأ خواهد گردید :
۱)- جایزه بزرگ آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) / "پولکای" بهترین پروژه گزارش تصویری که پیوندی با موضوع انکشاف داشته باشد. به گزارش مذکور پاداشی به مبلغ ۱۵۰۰۰ یورو داده شده، در مجلهء "پولکا" بطبع رسیده و در "ام.او.پی." برعلاوه نمایشات سیار، به معرض دید و قضاوت علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
۲)- جایزه ویژهء آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی) / انتخاب بهترین گزارش تصویری و با اهدأی به مبلغ ۵۰۰۰ یورو برای گزارشی که از تاریخ اول جنوری ۲۰۱۵ الی ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۶ آماده شده باشد.
۳)- جایزهء آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) / "نیکون" بهترین اثر "مولتیمِدیا" (کثیرالارسانه) که در پایان یک پایه کمرهء دیجیتالی دی.۵۰۰ مجهز با دوربین ۱۶ – ۸۰ میلی متری دی.ایکس. به ارزش۳۶۰۰ یورو را از آن خود خواهد ساخت.

تقویم :

- ۱۴ جون ۲۰۱۶ (۲۵ جوزا ۱۳۹۵) : آغاز برنامه جایزهء عکس آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.)،
- ۲ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۲ عقرب ۱۳۹۵) : ختم جایزه – تاریخ اختتام معیاد اخذ دوسیه ها،
- ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ (۲۳ قوس ۱۳۹۵) : تفویض جوایز در "منزل اروپایی هنرعکاسی".

برای حصول معلومات بیشتر در مورد "جایزهء عکس آژانس انکشافی فرانسه" (ای.اف.دی.) :

http://www.afd.fr/home/presse-afd/e...

و برای دریافت معلومات مزید دربارهء فعالیت های آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف. دی.) در افغانستان :
http://www.afd.fr/home/pays/asie/ge...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه