جانباختن دو خبرنگار محلی در شمال شرق افغانستان - (۵ فبروری ۲۰۱۹ / ۱۶ دلو ۱۳۹۷)

ما قتل شنیع دو خبرنگار افغان را در ولایت تخار محکوم می کنیم، و مراتب تعزیت و تسلیت مان را به اقارب و بازماندگان این قربانیان راه آزادی بیان و مطبوعات تقدیم می داریم.

شام روز سه شنبه مورخ ۵ فبروری سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۶ دلو سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، یک خبرنگار و یک گرداننده برنامه های رادیوی محلی "همصدا" در ولایت تخار، در اثر یک حمله مسلحانه بر ساختمان رادیوی مذکور و به تعقیب تیراندازی مهاجمین مسلح بر خبرنگاران و کارمندان این منبع اطلاع رسانی، کشته شدند.

تاریخ نشر 06/02/2019

قسمت بالایی صفحه