ثبت نام برای امتحانات "دِلف – دَلف" عامه – ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی مصادف به نیمهء دوم ماه عقرب و نیمهء اول ماه قوس سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

آیا شما جهت پیگیری تحصیلات تان در فرانسه و یا شغل و ایفای وظیفه، ضرورت به تثبیت و تصدیق سویهء لسان فرانسوی تان دارید ؟ معذالک برای سپریدن امتحانات "دِلف – دَلف"، ثبت نام نمایید.

تقویم ثبت نام :

- از روز دوشنبه ۵ اکتوبر تا روز چهارشنبه ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی – (از تاریخ ۱۴ میزان الی تاریخ ۷ عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی) ؛

- اوقات ثبت نام : از ساعت ۸ صبح الی ساعت ۳۰ : ۴ عصر ؛

- ایام ثبت نام : یکشنبه ها، دوشنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها.

در اینجا کلیک کنید :
https://twitter.com/ifafghanistan/status/1313002230287683585
https://twitter.com/ifafghanistan/status/1313002164940406784

تاریخ نشر 07/10/2020

قسمت بالایی صفحه