تونیزیا – سفر آقای ژان – بَتیست لوموان (۱۴ – ۱۵ جولای ۲۰۱۷ / ۲۳ – ۲۴ سرطان ۱۳۹۶)

آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه، جهت انجام یک سفر رسمی و کاری بروزهای ۱۴ و ۱۵ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۲۳ و ۲۴ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، عازم کشور تونس گردید.

موصوف با آقای یوسف شاهد، رئیس حکومت ملاقات و با آقای زید لدهری، وزیر تجارت و خانم سلما رکیک، وزیر سیاحت تونیزیا گفتگو نمود.

آقای لوموان بمناسبت جشن ملی با جامعه فرانسوییان نیز ملاقات و تبادل نظر نمود.

آقای لوموان برای انجام اولین سفراش در جهان عرب کشور تونیزیا را انتخاب نمود و بدین منوال اهمیت رابطه دوجانبه مان را خاطر نشان ساخت. نامبرده حامل یک پیام قوی حمایت از مردم سالاری تونیزیا و بخصوص از جوانان این کشور بود. تونیزیا بعد از آنکه انتقال سیاسی خویش را موفقانه بسر رسانید، امروز باید با چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی مقابله کند. فرانسه در این مرحله سرنوشت ساز تونیزیا را کاملاً حمایت می کند. آقای لوموان با مخاطبین اش تمامی جوانب همکاری دوجانبه و همچنان مواعد بزرگ آغاز فصل و خاصتاً ملاقات های "افریقا" - یک رویداد اقتصادی را که یک مرحله مهم آن بتاریخ ۵ و ۶ اکتوبر آینده در تونس پیاده می گردد، مطرح ساخت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tunisie/evenements/article/tunisie-deplacement-de-m-jean-baptiste-lemoyne-14-15-07-17

تاریخ نشر 17/07/2017

قسمت بالایی صفحه