تونیزیا – حقوق بشر – وضع و تصویب یک قانون علیه خشونت های اعمال شده بر زنان (۲۶ جولای ۲۰۱۷ / ۴ اسد ۱۳۹۶)

وضع و تصویب یک لایحه ای از سوی شورای ملی کشور تونیزیا در راستای مبارزه علیه خشونت های تحمیل شده بر زنان یک پیشرفت بزرگی محسوب می گردد، و ما از آن استقبال می نماییم.

JPEG

متن این قانون با اخذ ارأی قاطع، محافظت از قربانیان و امداد به ایشان را تقویت می کند. این قانون علی الخصوص نظم و نسق ترک پیگیری ها عاملین خشونت های جنسی بالای دختران جوان صغیر را در صورت ازدواج عامل چنین جرم با قربانی اش منسوخ می سازد. اتخاذ این تصمیم تاریخی از سوی نمایندگی ملی تونیزیا، تعهد این کشور را در راستای حقوق بشر و آزادی های بنیادین تأیید می کند. ما امیدواریم که اجرای این قانون زندگی و معیشت زنان تونیزیایی را بهبود بخشیده و اعمال تبعیض ها را علیه شان عقب راند.

فرانسه تونیزیا را در قبال عملکرداش برای تحکیم قانون مداری که یک امر الزامی جهت نهادینه ساختن پایدار مردم سالاری بشمار می آید، کاملاً پشتیبانی می کند.

فرانسه در مقابل همه خشونت ها و تبعیض های مبتنی بر جنسیت بسیج است. فرانسه پیهم از حقوق، خودکفایی و آزادی زنان در سراسر جهان دفاع کرده و درمقابل تمام انواع خشونت ها بر زنان می رزمد.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tunisie/evenements/article/tunisie-droits-de-l-homme-adoption-d-une-loi-contre-les-violences-faites-aux

تاریخ نشر 30/07/2017

قسمت بالایی صفحه