توزیع تصدیقنامه های اشتراک در برنامه آموزشی روش تحقیق حقوقی [fr]

دور دوم برنامه آموزشی روش تحقیق حقوقی که توسط آموزگار شورای ملی وکلای مدافع فرانسه، وکیل مدافع آقای ژان کریستوف لپوبل در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردیده بود به تاریخ ۲ مارچ سال ۲۰۱۷میلادی خاتمه یافته و تصدیقنامه های اشتراک در این برنامه توسط محترمه خانم وکتوریا غیوری رئیسه ریاست منابع بشری، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری توزیع گردید.

JPEG

این برنامه آموزشی زمینه تبادل نظر و بحث های مفید و با ارزش را میان اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ولسی جرگه و مشرانوجرگه شورای ملی و وزارت عدلیه فراهم نمود

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه