تنوع طبیعی – هجدهمین کنفرانس اعضای منشور واشنگتُن (سی.ای.تی.او.اس.) – (ژنیو،، ۱۷ – ۲۸ آگست ۲۰۱۹ / ۲۶ سرطان – ۶ سنبله ۱۳۹۸)

هجدهمین کنفرانس اعضای (کوپ ۱۸ - COP18 / هجدهمین گردهمایی بین المللی زیست محیطی) وابسته به منشور واشنگتُن درمورد تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی ای درحال انقراض (سی.ای.تی.او.اس.)، از تاریخ ۱۷ الی ۲۸ آگست ۲۰۱۹ میلادی (از تاریخ ۲۶ سرطان تا ۶ سنبله ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر ژنیو برگزار گردید.

JPEG

جمهوری فرانسه که قاطعانه مصمم به حفاظت هرچه بهتر از تنوع طبیعی جهانی است، بانی این برنامه محسوب گردیده، و یا قویاً راه اندازی چندین تدبیری را که حین تدویر کنفرانس مذکور تصویب گردید، تشویق و ترغیب کرد.

جمهوری فرانسه از نتایج قابل ملاحظه این موءتمر استقبال می کند :

- تجارت چندین نوع حیوانات و موجودات، بخصوص زرافه ها، خیارهای بحری، کوسه ماهی ها، غُندل ها و سنگ پشت های ستاره ای خیلی دقیقتر چوکات بندی خواهد گردید (رده بندی مندرج "در ضمیمهء ۲") ؛

- منبعد از بهر موقف ۲۸ دولت عضو اتحادیهء اروپا، نمونه برداری از فیل های خوردسال در ماحول طبیعی شان ممنوع خواهد بود.

فعالیت جلسه متذکره موثریت چندجانبه گرایی را درقبال رسیدگی به چالش های بزرگ جهانی، علی الخصوص محافظت ازطبیعت به اثبات رسانید. دستکم ۱۵۰ کشور جهان از ورای منشور واشنگتُن (سی.ای.تی.او.اس.)، عملاً و آنناً خودشان را با ابزار تحفظ موجودات (حیوانات و نباتات) مجهز ساختند. تصمیم به ارائه بیش از ۶۰ پیشنهاد رده بندی گونه های جانوران، و جانوران و گیاهان وحشی اتخاذ پذیرفت، و این پیشنهادات طی سال روان در منصه عمل قرار خواهد گرفت.

JPEG

جمهوری فرانسه قصد پیگیری عملکرداش را به نفع تنوع طبیعی دارد که با وضع و تصویب پیمان مِتز درمورد تنوع طبیعی حین نشست عالی سران هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" بیاریتز، و همچنان با طبع و نشر گزارش ارزیابی جهانی دربارهء تنوع طبیعی "ای.پی.بی.او.اس." در ماه می (ماه ثور) گذشته در شهر پاریس رقم خورد. جمهوری فرانسه در ماه جون سال ۲۰۲۰ میلادی (ماه جوزا سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، از کنگرهء جهانی طبیعت اتحاد بین المللی برای حفظ طبیعت – (یو.ای.سی.ان.) در شهر مارسای پذیرایی و میزبانی خواهد کرد. جمهوری فرانسه در تعبیه و تدوین چوکات جدید جهانی محافظت از تنوع طبیعی که در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) در جمهوری خلق چین به تصویب خواهد رسید، فعالانه سهیم بوده و ممد واقع می گردد. جمهوری فرانسه خودرا درکنار ائتلاف کشورهای افریقایی برای بقای فیل ها، و مسدود ساختن بازارهای تجارت عاج بسیج می سازد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/environnement/actualites-et-evenements/2019/article/biodiversite-18e-conference-des-parties-a-la-convention-de-washington-cites

تاریخ نشر 02/09/2019

قسمت بالایی صفحه