تنظیم و تدویر یک سیمیناری جهت تشکیل یک مجتمع تبادلات بین المللی تحت عنوان "حاکمیت و مسائلی مربوط به قلمرو و اراضی" – (پاریس، نوامبر ۲۰۱۸ / عقرب ۱۳۹۷) [fr]

از تاریخ ۶ الی ۱۳ ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (از تاریخ ۱۵ تا ۲۲ ماه عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، ۳۵ تن از سامعین ملکی و نظامی ای که اتباع دستکم بیست دولت قارهء آسیا و شرق میانه بودند، درچوکات یک مقطع کاری بین المللی انستیتیوت مطالعات عالی دفاع ملی (ای.اچ.او.دی.ان.)، در یک سیمیناری واقع محوطهء معتبر مکتب نظامی در شهر پاریس اشتراک ورزیدند.

PNG

هدف از برگزاری این سیمینار خاص، تشکیل یک مجتمع تبادلات بین المللی تحت عنوان "حاکمیت و مسائلی مربوط به قلمرو و اراضی" بود : به عبارت دیگر، تعاملات و چالش های یک تسلطی درتفاهم و هماهنگی فضاها.

از کشورهای دعوت شده، یک مامور ملکی عالیرتبه و یک افسر بُلند پایه یا جنرال موظف به پیشبرد امور حاوی مسئولیت های بزرگ نمایندگی می نمودند.

بدین مناسبت، جمهوری اسلامی افغانستان یک آمر دیپارتمنت وزارت امور خارجه و یک دگروال دفتر امور بین المللی وزارت دفاع ملی کشور را به فرانسه فرستاده بود.

این مقطع کاری بذریعهء تدویر کنفرانس ها – گفتمان ها و انجام امور در کُمیته ها، به مسئولین بُلندرتبه کشورهای شریک، بگونهء کنش متقابل زمینهء تعمیق موضوعات مشترک مورد تشویش و نگرانی را بر محور بخش های دفاعی و امنیتی مساعد ساخت.

برعلاوه، هیئت اعزامی جمهوری اسلامی افغانستان درعین محل موءتمر، موفق به انجام ملاقات و گفتگو با کارآموز کنونی افغانی الاتباری گردید که دورهء تعلیمات خویش را برای یک سال در مکتب حرب سپری می کند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه