تنظیم و تدویر کارآموزی های آموزش عملی در یک شفاخانهء فرانسوی جهت اخذ گواهی نامهء تعلیمات طبی

ارائهء معلومات موجزی درمورد رشته های "دی.اف.ام.اس.ای." و "دی.اف.ام.اس." در فرانسه

JPEG

از ماه آگست سال ۲۰۱۰ میلادی (ماه اسد سال ۱۳۸۹ هجری شمسی) بدینسو و جهت اخذ گواهی نامهء تعلیمات طبی تخصصی – (دی.اف.ام.اس.) یا گواهی نامهء تعلیمات طبی تخصصی پیشرفته – (دی.اف.ام.اس.ای.)، طبیبان و داروسازان غیر از اتباع دول عضو اتحادیهء اروپا می توانند دروس نظری و کارآموزی های آموزش عملی را در یک شفاخانهء فرانسوی پیگیری نمایند.

گواهی نامهء تعلیمات طبی تخصصی – (دی.اف.ام.اس.)

"این گواهی نامه بروی آنعده نامزدان خارجی (خارج از حیطهء اتحادیهء اروپا) باز است که دارندهء یک گواهی نامهء دوکتور در طبابت و حاوی اذن ایفای وظیفه در کشور مبدا بوده و همچنان در مرحلهء اکمال تخصص قرار داشته باشند."

گواهی نامهء تعلیمات طبی تخصصی پیشرفته – (دی.اف.ام.اس.ای.)

"این گواهی نامه بروی آنعده نامزدان خارجی (خارج از حیطهء اتحادیهء اروپا) باز است که از قبل دارندهء یک گواهی نامهء طبیب متخصص باشند ."

پیش نیازهای لسانی

"تسلط بر لسان فرانسوی تثبیت و مُصَدَق بذریعهء : کاپی سند ختم دورهء تدریسات ثانوی فرانسه – (بَکَلوریا) یا تصدیقنامه مبتنی بر صدق و صحت اقلاً سویهء "بی.۲" – (B2) ضمن سپریدن امتحانات شناخت و دانش لسان فرانسوی یا اخذ "دِلف بی.۲" – (B2) و یا "دَلف". "

JPEG

درچوکات برنامه متذکره، داکتر سید علی سینا سادات، داکتر داخله در بخش طب اطفال در شفاخانهء اطفال اندیرا گاندی کابل، جهت پیگیری برنامهء "دی.اف.ام.اس." – (گواهی نامهء تعلیمات طبی تخصصی) در شفاخانهء لویی مووریهِ، از تاریخ اول ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ (۱۱ ماه عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) الی اول ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۱ ماه عقرب سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) عازم کشور فرانسه گردیده و در آنجا اقامت گزید.

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://institutfrancais-afghanistan.com/?p=5814

تاریخ نشر 10/11/2020

قسمت بالایی صفحه