تمدید دورهء خدمت مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما / مانوا" با اکثریت ارأ تصویب گردید. [fr]

مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان - "یوناما / مانوا" – توضیحات و تشریحات آقای نیکولا دو ریویِر، نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد درمورد ارائهء رأی – شورای امنیت – ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ / ۲۶ سنبله ۱۳۹۸

JPEG

"آقای رئیس تشکر،

جمهوری فرانسه از وضع و تصویب قطعنامه شماره ۲۴۸۹ شورای امنیت استقبال می کند. من ازاینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد موفق به اتحاد و به ارائهء شهادتی دال بر تجدید پشتیبانی از افغانستان گردید، احساس شعف و مسرت می نمایم.

من با اغتنام از این فُرصت می خواهم بخاطر سوءقصدی که دیشب یک تجمع انتخاباتی رئیس جمهور غنی را آماج قرار داد، مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به مردم افغانستان تقدیم نمایم. من بر ابراز سپاس و امتنان جمهوری فرانسه به جمهوری فِدِرال آلمان و جمهوری اندونیزیا ازبابت بذل سعی و تقلای این دو کشور در راستای نیل به یک متن متوازنی که سبب ایجاد ابزار و حمایت سیاسی پاسخگوی نیازمندی مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد – "یوناما / مانوا" می گردد، تأکید می ورزم. ما تقاضای جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر حفظ حضورداشت سدید و ثابت مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما / مانوا" را که در این تالار به قرائت گرفته شد، شنیدیم. ادامهء دور مأموریتی را که ما تصویب نمودیم، ولی با آوردن البته تصحیحات و تنظیمات لازمه جهت همسویی و همگامی با افغانستان آنهم در یک لحظهء حساس و خطیر تاریخ اش و در کمتر از دو هفته ای که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، در تدوام تمدیدهای گذشته صورت می پذیرد.

انتخابات مذکور باید معتبر و شفاف باشد. جهت پیشرفت بصوب صلح، برندهء این انتخابات مسئولیت سنگین هدایت یک روند صلح بین الافغانی را به عهده خواهد داشت. اما افغانستان نمی تواند این مسیر را به تنهایی بپیماید. معهذأ، تعهد جامعهء جهانی باید بی عیب و نقص، و بی شائبه باشد. ما امروز با تمدید یکساله دورهء خدمت مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما / مانوا"، همین تعهد را اظهار داشتیم.

این امر در پیگیری صلح پایدار در سرزمین افغانستان کمک اساسی کرده و سهم مبرم دارد. ما اکنون به مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد – "یوناما / مانوا" ابزار ضروری و لازمی عملکرد را در این دورهء نامشخص و نامطمئنی که آغاز می گردد، اعطأ نمودیم ؛ در اینجا آنچه قلب دورهء خدمت این مأموریت را تشکیل می دهد، تذکار می یابد : یعنی، حمایت از تلاش های صلح، ترتیبات و آمادگی های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هماهنگی امداد به انکشاف، تعاون بشردوستانه، ارتقا و ترویج حقوق بشر و بخصوص ارتقای حقوق زنان.

وضع و تصویب قطعنامه متذکره بیانگر تداوم وفاق جامعهء جهانی در راستای حمایت از افغانستان بصوب صلح، مردم سالاری و توسعه است. جمهوری فرانسه درکنار شرکای اش به بذل جد و جهد در این عرصه ادامه خواهد داد.

آقای رئیس، از عطف توجه تان در زمینه مشکور و سپاسگزارم"

تاریخ نشر 18/09/2019

قسمت بالایی صفحه