تعبیه و ارائهء گزارش بعد ازهر دوسال به مقام شورای ملی : تطبیق پلان راهبری فرانسه درمورد امداد به انکشاف ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ (۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) – (می ۲۰۱۷ / ثور- جوزا ۱۳۹۶)

هدف از اهتمام و ارائهء سومین گزارش بعد از هر دو سال به شورای ملی، فهم و آگاهی واضح از تطبیق سیاست انکشافی فرانسه طی سالیان ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ هجری شمسی) است.

JPEG

دو سال گذشته با پیشرفت در چند ساحه کاری ای که به منظور احیای سیاست انکشافی فرانسه بسر رسید، رقم خورد.

قانون سمت و سودهی و برنامهء مربوط به سیاست انکشاف و همبستگی بین المللی مورخ ۷ جولای ۲۰۱۴ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۳ هجری شمسی)، مسائل انکشاف پایدار، مبارزه علیه فقر و کاهش نابرابری ها را در صدر اهداف سیاست انکشافی فرانسه قرار داد.

JPEG

سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) با اختتام دوره اهداف هزاره برای انکشاف که در سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ هجری شمسی) آغاز گردیده بود و تصویب چهارچوب جدید انکشاف پایدار، اجندآی ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) و ۱۷ هدف انکشاف پایدار، یک سال حساس و خطیری توصیف گردید.

تدویر کنفرانس درمورد تمویل مالی انکشاف در شهر ادیس-ابیبا (حبشه) در ماه جولای، نشست عالی خاص دربارهء انکشاف پایدار در شهر نیویارک (ایالات متحده امریکا) در ماه سپتامبر و کنفرانس اختصاص یافته به اقلیم و تغییرات اقلیمی در پاریس (فرانسه) که در ماه دسامبر ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) برگزار گردید، سه مرحله چشمگیر و برجسته سال مذکور را تشکیل می داد. جامعه بین المللی برای اولین مرتبه صاحب یک نقشه راه جهانی گردید که دارای اهداف ذیل می باشد : مجادله با فقر شدید، تنزیل نابرابری ها و حفظ کره زمین.

PNG

(...)

جهت دریافت معلومات مزید دراین عرصه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/publications/enjeux-planetaires-cooperation-internationale/rapports/article/rapport-bisannuel-au-parlement-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-francaise-d-aide

تاریخ نشر 29/05/2017

قسمت بالایی صفحه