تعاملات یکصدوهشتمین مقطع کنفرانس بین المللی کار [fr]

اجلاس یکصدوهشتیمن مقطع کنفرانس بین المللی کار از روز دوشنبه ۱۰ الی روز جمعه ۲۱ جون ۲۰۱۹ میلادی (از ۲۰ تا ۳۱ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر ژنیو برگزار می گردد. این مقطع کاری کنفرانس از صدومین سالروز سازمان بین المللی کار – (او.ای.تی.) تجلیل بعمل می آورد.

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه بروز سه شنبه ۱۱ جون (۲۱ جوزا) حین تدویر مقطع عالی کاری کنفرانس مزبور سخنرانی می نماید.

PNG

کنفرانس بین المللی کار بایست به وضع و تصویب دو متن اساسی ذیل برای آینده کار بانجامد :

- "اعلامیهء صدومین سالروز" ؛

- یک منشور مکمله با یک توصیه نامه درمورد تحمیل خشونت و آزار و اذیت بر زنان و مردان در دنیای کار و بار.

"اعلامیهء صدومین سالروز"

برای جمهوری فرانسه تبجیل صدومین سالگرد سازمان بین المللی کار – (او.ای.تی.) باید زمینهء تأیید مجدد دورهء مأموریت معیاری و طرزالعمل سه جانبه این سازمان را جهت رویارویی با آیندهء کار، و جادادن دوبارهء آن در بطن حکومتداری جهانی نظم چندجانبه فراهم کند.

اعلامیه ای که مورد جر و بحث قرار می گیرد، بدون اینکه به اهداف و اساسات "اعلامیهء فیلادِلفی" نقض و خدشه ای وارد کند، باید موجز و بُلند پروازانه باشد.

منشور درمورد تحمیل خشونت و آزار و اذیت بر زنان و مردان در دنیای کار و بار

نخستین گفتگو در این مورد، سال پار حین اجلاس یکصدوهفتمین مقطع کنفرانس بین المللی کار صورت پذیرفت : اصل یک منشور مکمله با یک توصیه نامه تصویب گردید. امسال که مصادف است به بزرگداشت از صدومین سالروز سازمان مذکور، کسب یک موفقیت استغاثه می گردد. عملاً، از سال ۲۰۱۱ میلادی (سال ۱۳۹۰ هجری شمسی) بدینسو، کنفرانس بین المللی کار کدام معیاری را وضع نکرد. آخرین معیاری که در سال ۲۰۱۱ میلادی (سال ۱۳۹۰ هجری شمسی) مورد ایجاب و تصویب واقع گردید، معیار شماره ۱۸۹ دربارهء "کارکنان ذکور و کارکنان اناث بخش امور منزل" بود.

رئیس جمهوری فرانسه امر مبارزه علیه نابرابری میان زنان و مردان را به داعیه بزرگ دور پنجساله ریاست جمهوری خویش مبدل گردانید. معهذأ، تصویب منشور بمنظور مبارزه علیه اعمال خشونت و آزار و اذیت بر زنان در کار، یک اولویت جمهوری فرانسه را تشکیل می دهد.

جمهوری فرانسه مانند پارسال نقش سخنگوی اتحادیهء اروپا را در کُمیسیون معیاری ای که طی آن مسئلهء منشور مورد بحث و مشافهه قرار می گیرد، ایفا می کند.

جمهوری فرانسه با وجود اختلاف نظرات میان دول، امیدوار است تا این کنفرانس جهت ختم خشونت و آزار و اذیت در کار، به یک اجماعی در راستای درآوردن منشور مذکور به ابزار کارآ و موثر نائل آید.

PNG

جمهوری فرانسه و سازمان بین المللی کار – (او.ای.تی.)

جمهوری فرانسه در قلب سازمان بین المللی کار – (او.ای.تی.) مرسوماً برخوردار از قوت نفوذ و تأثیرگذاری بزرگی است. از بدو ایجاداش، دفتر بین المللی کار طی ۲۸ سال از جانب فرانسوییان (البِرت توماس، ۱۹۱۹ -۱۹۳۲ میلادی (۱۲۹۸ – ۱۳۱۱ هجری شمسی) ؛ فرانسیس بلانشار، ۱۹۷۴ – ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۵۳ – ۱۳۶۸ هجری شمسی)) هدایت و رهبری گردید.

جمهوری فرانسه جهت پیشبرد هرچه بیشتر پخش و ترویج اساسات و حقوق بنیادین کار در جهان خیلی ها جد و جهد مبذول داشت : این کشور از تصویب معیارهای جدید کار از بدو تعبیه و تدوین آنها پشتیبانی خیلی فعالانه کرد.

جمهوری فرانسه امسال درچوکات مقام ریاست اش در رأس گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷"، از نقش مبرم و اولیه سازمان بین المللی کار – (او.ای.تی.) برای جهانی سازی امور اجتماعاً عادلانه و بجا حمایت کرد. سازمان بین المللی کار – (او.ای.تی.) کاملاً در اجندآی امور اجتماعی گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" مرتبط و دخیل است.

روابط میان جمهوری فرانسه و سازمان بین المللی کار – (او.ای.تی.) نیز به دلیل کار شیوه سه جانبه، رویکرد سنتاً فعال در مقابل معضلات اجتماعی، و وابستگی و اتحاد مزاج با سازمان بین المللی کار – (او.ای.تی.) درمورد فعالیت معیاری متمرکز بر حقوق، خیلی تنگاتنگ است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه