تصاویری از آرشیف وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه – سفارت فرانسه مقیم افغانستان – (قسمت اول)

چند قطعه عکس ماندگار از ملکه ثریا، سفرأی فرانسه و از برگزاری محافل بمناسبت جشن ملی روز ۱۴ جولای (۲۳ سرطان) در مقر سفارت فرانسه مقیم افغانستان – (از آرشیف مصور روابط بین الملی، بخش آسیا ... وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه) – قسمت اول

JPEG Voyage à Paris du roi et de la reine d’Afghanistan (dans la voiture, Aristide Briand est assis à côté de la reine janvier 1927
عزیمت شاه امان الله خان و ملکه ثریا به پاریس - فرانسه (اریستید بریان، وزیر امور خارجه و رئیس شورای ملی جمهوری فرانسه، ملکهء افغانستان را در موتر حامل اش مشایعت و بدرقه می نماید – ماه جنوری سال ۱۹۲۷ میلادی / ماه های جدی – دلو سال ۱۳۰۵ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, Kaboul, légation de France. Maurice Fouchet, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire, part présenter ses lettres de créance vers 1922
افغانستان، کابل – نمایندگی جمهوری فرانسه. آقای موریس فووشهِ، وزیر تام الاختیار و فرستاده فوق العاده جمهوری فرانسه هنگام ترک نمایندگی جهت تقدیم اعتمادنامه اش به دولت شاهی افغانستان – حوالی سال ۱۹۲۲ میلادی / ۱۳۰۱ هجری شمسی

JPEG Kaboul - A. Bodard (ambassadeur) dans la véranda de la légation de France.
کابل – آقای بودار، سفیر کبیر فرانسه مقیم افغانستان در ایوان نمایندگی جمهوری فرانسه – سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Afghanistan. Eugène Wernert, ambassadeur de France en Afghanistan 1963-... Ph. 1966
آقای اوژِن وِرنِر، سفیر کبیر فرانسه مقیم افغانستان ۱۹۶۳ – (عکس) ۱۹۶۶ میلادی / ۱۳۴۲ – ۱۳۴۵ هجری شمسی

JPEG André Nègre, ambassadeur de France en Afghanistan (1967-1970)
آقای آندرهِ نِگر، سفیر کبیر فرانسه مقیم افغانستان (۱۹۶۷ – ۱۹۷۰ میلادی / ۱۳۴۶ – ۱۳۴۹ هجری شمسی)

JPEG Kaboul. Fête du 14 juillet 1950 à l’ambassade de France
کابل – جشن ملی روز ۱۴ جولای سال ۱۹۵۰ میلادی (۲۳ سرطان سال ۱۳۲۹ هجری شمسی) در سفارت جمهوری فرانسه

JPEG Kaboul. Fête du 14 juillet 1950 à l’ambassade de France
کابل – جشن ملی روز ۱۴ جولای سال ۱۹۵۰ میلادی (۲۳ سرطان سال ۱۳۲۹ هجری شمسی) در سفارت جمهوری فرانسه

JPEG Réception du 14 juillet 1972 à l’Ambasssade. 14 juillet 1972 à Kaboul (Afghanistan). Vue générale de l’Assistance dans le parc de la Résidence.
پذیرایی و میزبانی از مهمانان بمناسبت جشن ملی روز ۱۴ جولای سال ۱۹۷۲ میلادی (۲۳ سرطان ۱۳۵۱ هجری شمسی) در داخل سفارت. جشن ملی روز ۱۴ جولای سال ۱۹۷۲ میلادی (۲۳ سرطان سال ۱۳۵۱ هجری شمسی) در کابل - افغانستان. نمای عمومی از حاضرین محفل در باغ مقر سفارت جمهوری فرانسه

JPEG Réception du 14 juillet 1972 à l’Ambassade, Kaboul - Afghanistan.
پذیرایی و میزبانی از مهمانان بمناسبت جشن ملی روز ۱۴ جولای سال ۱۹۷۲ میلادی (۲۳ سرطان سال ۱۳۵۱ هجری شمسی)، کابل – افغانستان.

تاریخ نشر 08/02/2018

قسمت بالایی صفحه