تشکیل و ترکیب حکومت جدید جمهوری فرانسه - (پاریس، ۶ جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۱۶ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی)

شام روز دوشنبه ۶ جولای ۲۰۲۰ میلادی (۱۶ سرطان ۱۳۹۹هجری شمسی)، منشی عمومی قصر ریاست جمهوری فرانسه – اِلیزهِ، ترکیب حکومت آقای ژان کَستِکس، صدراعظم جدید فرانسه را اعلام نمود. آقای کَستِکس بنوبه خویش بروز جمعه ۳ جولای (۱۳ سرطان) گذشته از جانب آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به مقام صدارت عظمی کشور منصوب گردید.

JPEG

فهرست اسامی ۱۶ وزیر، ۱۴ معین یا نایب مناب و ۱ منشی دولت که در اثر پیشنهاد صدراعظم جدید کشور، از جانب رئیس جمهوری فرانسه در رأس وزارتخانه های ذیل نصاب تقرر یافتند :

وزرأ :

۱)- آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه ؛
۲)- خانم باربارا پومپیلی، وزیر امور انتقال زیست محیطی ؛
۳)- آقای ژان– میشل بلانکیِ، وزیر معارف، جوانان، ورزش و تربیت بدنی ؛
۴)- آقای برونو لومِر، وزیر اقتصاد، مالیه و احیأ ؛
۵)- خانم فلورانس پَرلی، وزیر قوای مسلح ؛
۶)- آقای ژرالد دَرمَنَن، وزیر امور داخله ؛
۷)- خانم اِلیزابِت بورن، وزیر کار، شغل و ادغام ؛
۸)- آقای سِبَستیِن لوکورنوو، وزیر امور سرزمین های ماورای بحر ؛
۹)- خانم ژَکلین گوورو، وزیر امور انسجام و همبستگی سرزمین ها، و روابط با مقامات محلی ؛
۱۰)- آقای اِریک دوپون- مورِتی، وزیر عدلیه، حارس مُهر معدلت ؛
۱۱)- خانم روزِلین بَشلو، وزیر اطلاعات و فرهنگ ؛
۱۲)- آقای اولیوی وِران، وزیر همبستگی ها و صحت ؛
۱۳)- خانم اَنیک ژیرَردَن، وزیر بحر ؛
۱۴)- خانم فریدِریک ویدال، وزیر تحصیلات عالی، تحقیقات و ابداع ؛
۱۵)- آقای ژولیَن دونورماندی، وزیر زراعت و ارزاق ؛
۱۶)- خانم اَمِلی دو مونتشَلَن، وزیر تغییر و وظایف عامه ؛

معینان یا نایب مناب های وزرأ و منسوبین معلی حکومت جدید :

۱)- آقای مارک فِنو، معین یا نایب مناب نزد صدراعظم، مسئول روابط با شورای ملی و اشتراک شهروندی ؛
۲)- خانم اِلیزابِت مورِنو، معینه یا نایب مناب نزد صدراعظم، مسئول مساوات میان زنان و مردان، تنوع و تساوی طوالع ؛
۳)- آقای فرانک ریئستِر، معین یا نایب مناب نزد وزیر اروپا و امور خارجه، مسئول تجارت خارجی و جاذبیت ؛
۴)- خانم امانوئل وارگون، معینه یا نایب مناب نزد وزیر امور انتقال زیست محیطی، مسئول مسکن ؛
۵)- آقای ژان- بَتیست جِباری، معین یا نایب مناب نزد وزیر امور انتقال زیست محیطی، مسئول حمل و نقل ؛
۶)- خانم روکسانه مارسینئانو ، معینه یا نایب مناب نزد وزیر معارف، جوانان، ورزش و تربیت بدنی، مسئول ورزش ؛
۷)- آقای اولیوی دوسو، معین یا نایب مناب نزد وزیر اقتصاد، مالیه و احیأ، مسئول حسابداری عامه ؛
۸)- خانم انییِس پانییِ– روناشِر، معینه یا نایب مناب نزد وزیر اقتصاد، مالیه و احیأ، مسئول صنایع ؛
۹)- آقای الَن گریزهِ، معین یا نایب مناب نزد وزیر اقتصاد، مالیه و احیأ، مسئول شرکت های کوچک و متوسط ؛
۱۰)- خانم ژِنوویف داریوسِک، معینه یا نایب مناب نزد وزیر قوای مسلح، مسئول خاطرات و امور سربازان اسبق ؛
۱۱)- خانم مارلِن شیاپا، معینه یا نایب مناب نزد وزیر امور داخله، مسئول شهروندی ؛
۱۲)- خانم بریژیت کلینکِر، معینه یا نایب مناب نزد وزیر کار، شغل و ادغام، مسئول ادغام ؛
۱۳)- خانم نادیه هیِ، معینه یا نایب مناب نزد وزیر انسجام و همبستگی سرزمین ها و روابط با مقامات محلی، مسئول شهر ؛
۱۴)- خانم بریژیت بورگینیون، معینه یا نایب مناب نزد وزیر همبستگی ها و صحت، مسئول خودکفایی.

منشی دولت :

۱)- آقای گبریئل اَتَل، منشی دولت نزد صدراعظم، سخنگوی حکومت.

****************

تذکار باید داد که نخستین جلسهء شورای وزرأی حکومت جدید جمهوری فرانسه، الیوم سه شنبه ۷ جولای ۲۰۲۰ میلادی مطابق به ۱۷ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی دایر می گردد.

یادداشت : بعد از رویکار آمدن نظام سیاسی جمهوری جدید در فرانسه بتاریخ ۴ اکتوبر سال ۱۹۵۸ میلادی (۱۲ میزان سال ۱۳۳۷ هجری شمسی) معروف به جمهوریت پنجم تا اکنون، آقایان امانوئل ماکرون، هشتمین رئیس جمهور و ژان کَستِکس، بیست و چهارمین صدراعظم حکومت جمهوری فرانسه محسوب می گردند.

****************

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.gouvernement.fr/decouvrez-la-composition-du-gouvernement

تاریخ نشر 07/07/2020

قسمت بالایی صفحه