تشکیل و ترکیب حکومت جدید جمهوری فرانسه

بروز چهارشنبه ۱۷ می ۲۰۱۷ میلادی (۲۷ ثور ۱۳۹۶هجری شمسی)، منشی عمومی کاخ ریاست جمهوری فرانسه – اِلیزهِ، ترکیب حکومت ادوارد فیلیپ، نخست وزیر جدید فرانسه را اعلام نمود. آقای فیلیپ بنوبه خود بتاریخ ۱۵ می (۲۵ ثور) گذشته از جانب آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به این مقام منسوب گردید.

JPEG

لیست اسامی ۱۸ وزیری که در اثر پیشنهاد نخست وزیر، از جانب رئیس جمهور فرانسه در رأس وزارتخانه های ذیل تقرر حاصل نمودند :

۱)- ژرارد کولومب، وزیر امور داخله.
۲)- نیکولا هیولو، وزیر امور انتقال زیست محیطی، و انسجام و یکپارچگی.
۳)- فرانسوا بایرو، وزیر عدلیه.
۴)- سیلوی گولار، وزیر دفاع.
۵)- ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه.
۶)- ریشارد فِران، وزیر امور انسجام و همبستگی سرزمین ها.
۷)- انیِیس بوزَن، وزیر صحت و همبستگی ها.
۸)- فرانسوا نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ.
۹)- برونو لومِر، وزیر اقتصاد.
۱۰)- موریئل پِنیکو، وزیر کار.
۱۱)- ژان – میشل بلاکیِ، وزیر معارف.
۱۲)- ژاک مِزارد، وزیر زراعت.
۱۳)- ژرارد دارمنن، وزیر عملکرد و حسابداری عامه.
۱۴)- فریدریک ویدال، وزیر تحصیلات عالی، تحقیقات و ابداع.
۱۵)- اَنیک ژیراردین، وزیر امور سرزمین های ماورای بحر.
۱۶)- لورا فلِسِل، وزیر ورزش و تربیت بدنی.
۱۷)- اِلیزابِت بورن، وزیر نزد وزیر دولت در امور انتقال زیست محیطی، مسئول حمل و نقل.
۱۸)- ماریئل دوسارنِز، وزیر امور اروپایی نزد وزیر دولت در امور خارجه.
برعلاوه، چهار منشی دولت مقرر گردیدند :

- کریستوف کاستانر، منشی دولت مسئول روابط با شورای ملی و سخنگوی حکومت.
- مارلِن شیاپا، منشی دولت مسئول مساوات میان زنان و مردان.
- سوفی کلوزِل، منشی دولت مسئول معلولین و معیوبین.
- منیر محجوبی، منشی دولت مسئول فنآوری دیجیتالی.

نخستین شورای وزرأی حکومت جدید جمهوری فرانسه، بروز پنجشنبه ۱۸ می ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۲۸ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی، بساعت ۱۱ بجه قبل از ظهر دایر می گردد.

تاریخ نشر 18/05/2017

قسمت بالایی صفحه