تشکیل حکومت وحدت ملی – اعلامیهَ سخنگوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی [fr]

PNG

فرانسه از تشکیل حکومت وحدت ملی که بتاریخ 12 جنوری 2015 مصادف 22 جدی 1393 اعلام گردید، استقبال می کند.

انتصاب اعضآی جدید حکومت بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، گامی مهمی است در راستای گذار سیاسی افغانستان.
فرانسه با متحدین خود به همراهی و حمایت از حکومت جدید جهت عملی ساختن پلان اصلاحاتی که در کنفرانس موَرخ 4 دسامبر 2014 (مطابق 13 قوس 1393) لندن ارائه گردید، ادامه خواهد داد.

فرانسه پشتیبانی اش را از رئیس جمهور محمد اشرف غنی، رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله و همچنان از تمام اعضآی جدید حکومت وحدت ملی مجدداً ابراز می دارد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه