ترکیه – ملاقات و گفتگوی ژان – ایوو لودریان با مولوت چاوشاُگلو (پاریس، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۸ میزان ۱۳۹۷)

بروز شنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۷ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از آقای مولوت چاوشاُگلو، همتای ترکی اش در مقر وزارت امور خارجه کشور – "کیِ دورسیِ" استقبال و پذیرایی نمود.

JPEG

گفتگوی ذوات فوق در بخش اعظم بر پروندهء سوریه تمرکز داشت. آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه حمایت اش را از توافقنامه مورخ ۱۷ سپتامبر (۲۶ سنبله) گذشته سوچی که یک ساحهء غیر نظامی را در منطقهء ادلب ایجاد کرد، و تا اکنون زمینه پرهیز از تهاجم رژیم و متحدین اش را فراهم ساخته است، اظهار داشت. موصوف بطور کُلی از همتای ترکی اش خواهان پیگیری کار تقاطع موقف ها میان "گروه کوچک" و گروه آستانه گردید. وزرأی امور خارجه جمهوری فرانسه و جمهوری ترکیه دیدگاه های شان را درمورد ضرورت پیشرفت در جستجوی یک راه حل سیاسی در تفاهم و مذاکره، با تأکید بر رویکار آوردن سریع "کُمیته قانون اساسی" که آقای ستِفَن دُمیستورا، فرستاده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در این راستا جد و جهد می ورزد، شریک ساختند.

JPEG

وزرأی فوق الذکر پروندهء لیبیا را نیز مطمح بحث قرار دادند، و حمایت شان را از نقشهء راه آقای غصان سلامه، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد، و همچنان از ضرورت پیشرفت بصوب انتخابات شفاف، مسالمت آمیز و بوجه احسن آماده شده در اسرع وقت مجدداً تأیید نمودند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-mevlut-cavusoglu-paris-30-09-18

تاریخ نشر 03/10/2018

قسمت بالایی صفحه