ترکیه – سفر ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه (۱۳ جون ۲۰۱۹ / ۲۳ جوزا ۱۳۹۸)

بروز پنجشنبه ۱۳ جون ۲۰۱۹ میلادی (۲۳ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه عازم جمهوری ترکیه گردید.

JPEG

موصوف در آن کشور با آقای مولوت چاوِشوغلوو، همتای ترکی اش، بحران های بین المللی و منطقوی ای را که درمورد آنها جریان گفتگو میان هر دو کشورمان مستمر است، مطمح بحث و تبادل نظر قرار داد. وزرأی فوق الذکر، بخصوص اوضاع شرق میانه و جنگ سوریه، آخرین انکشافات در ساحه، خاصتاً در ادلیب، و راه های آغاز دوبارهء روند سیاسی را مورد بررسی و مداقه قرار دادند.

تحول شرایط و اوضاع در کشورهای لیبیا و عراق و ضرورت به حفظ توافقنامهء هسته ای با ایران، و همچنان دورنماهای مذاکره بین القبرسی و خطر تنش در مدیترانه شرقی نیز در اجندآی کاری وزرأی امور خارجه هر دو کشور جا داشت.

برعلاوه، ابعاد روابط میان جمهوری ترکیه و اتحادیهء اروپا، در حول و حوش گزارش مورخ ۲۹ می (۸ جوزا) کُمیسیون اروپا در چوکات خبرنامه سالانه اش درمورد بسط و گسترش، مطرح گردید.

بالاخره، تبادل نظرات دربارهء ابواب مختلف همکاری دو جانبه صورت پذیرفت : همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تعلیمی با تأکید خاصی بر مسئلهء امنیتی و دفاعی، علی الخصوص درعرصهء مبارزه ضد دهشت افگنی که در آن جهت تأمین امنیت شهروندان مان، همکاری بطور تنگاتنگ و حیاتی انجام می یابد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-deplacement-de-jean-yves-le-drian-13-06-19

تاریخ نشر 16/06/2019

قسمت بالایی صفحه