تدویر سیمیناری به منظور یادبود از رُنهِ کَسَن "۱۹۴۸ – ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۲۷ – ۱۳۹۷ هجری شمسی" – تجلیل از هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۱ و ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ / ۲۰ و ۲۱ قوس ۱۳۹۷)

وزارت اروپا و امور خارجه و شورای دولت جمهوری فرانسه ایام مطالعات و تدقیق را انسجام داده دایر می کند.

PNG

بمناسبت بزرگداشت از هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و پنجاهمین سالروز اعطأی جایزهء نوبِل صلح به رُنهِ کَسَن، اجلاس این ایام مطالعات و تدقیق خاص می کوشد تا به ظهور اصول حقوق بشر در روابط بین المللی و جایگاه آن در جهان معاصر برگشته و درمورد تمرکز یابد.

JPEG

چه در نتیجهء دو جنگ جهانی با تصویب تاریخی قطعنامه شماره ۲۱۷ ای. ۳ مورخ ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۹ قوس ۱۳۲۷ هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد حین آزادی مستعمرات باشد، یا چه در ختم جنگ سرد، این پیشرفت های حقوق بشر است که در تیررس پرسش ها و انتقادات قرار می گیرد. کنفرانس جهانی درمورد حقوق بشر که از تاریخ ۱۴ الی ۲۵ جون سال ۱۹۹۳ میلادی (از ۲۴ جوزا تا ۴ سرطان سال ۱۳۷۲ هجری شمسی) در شهر ویِن برگزار گردید، جهانی بودن و تقسیم ناپذیری حقوق بشر را که منبعد با صلح و انکشاف یکی از سه ستون سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد، دوباره قویاً تأیید کرد.

JPEG

درج و ضبط حقوق بشر در مدت زمان طولانی و در اشتراک و اجماع دیپلومات ها، مورخین و حقوق دانان، طی سیمینار مذکور با اتکا بخصوص بر معرفی منابع و آرشیف های ناشناخته و مکتوم یا بتازگی باز شده درعرصه ، مطمح بحث و مداقه قرار می گیرد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/action-scientifique-et-culturelle-des-archives-diplomatiques/colloques-et-expositions/colloques-et-conferences/article/colloque-en-hommage-a-rene-cassin-1948-2018-70e-anniversaire-de-la-declaration

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه