تدویر جلسهء "گروه کوچک دوبلن" در کابل (۲۹ می ۲۰۱۸ / ۸ جوزا ۱۳۹۷) [fr]

بروز سه شنبه ۲۹ می ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۸ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی، جلسه کاری "گروه کوچک دوبلن" تحت ریاست سفارت جمهوری فرانسه مقیم افغانستان و دفتر رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری آقای عبدالله عبدالله، و در حضورداشت خانم سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و آقای جاوید احمد قائم معین این وزارت، در کابل برگزار گردید. هیئت اتحادیهء اروپا متشکل از آلمان، دنمارک، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، فنلند، جمهوری چک و سویدن، همانند ممالکی چون کانادا، ایالات متحده امریکا، جاپان و ناروی بحیث اعضای ناظر، در این جلسه کاری حضور داشته، اشتراک ورزیدند.

JPEG

"گروه کوچک دوبلن" که در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) در کابل ایجاد گردید و تحت ریاست جمهوری فرانسه قرار گرفت، کشورهای اتحادیهء اروپا، استرالیا، کانادا، جاپان، ناروی، ایالات متحده امریکا و دفتر ضد جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد را گردهم می آورد. این گروه کوچک که یک تشکیل غیر رسمی است، تمام مسائل مربوط به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تطهیر پول و تطبیق میثاق های موثر سازمان ملل متحد را ارزیابی می کند. این گروه کاری یک اُرگان هماهنگی سیاسی توصیف گردیده، و از یک ساختار دیگری بنام "فانک" که آنهم از سوی فرانسه رهبری می شود و افسران ارتباطی سفارتخانه های مختلف را دورهم جمع می کند (منجمله سفارتخانه های که در جلسات "گروه کوچک دوبلن" اشتراک نمی ورزند)، متمایز است.

JPEG

اشتراک کنندگان این نشست از رویکرد مبتنی بر مسئولیت مشترک کشورهای تولید کننده و مصرف کننده مواد مخدر و مسکرات، و تلاش های که باید موازیاً در راستای امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، و همچنان در مسیر انکشاف جایگزین و تداوی مصرف کنندگان مسکرات و مواد مخدر بخرچ داده شود، استقبال و قدردانی نمودند. آنها نیز از رویکرد وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان که خواهان بسیج عمومی ادارات ذیربط قضیه و تمویل کنندگان است، ستایش بعمل آوردند ؛ این رویکرد وزارت مذکور بمنظور اینکه بُعد مجادله علیه مواد مخدر، مسکرات و دخانیات منظماً در برنامه ها و رویکارها مدنظر گرفته شود.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه