تدویر جلسات گروه های کاری و کُمیتهء مقدماتی غیر رسمی "سی.ای.پی.۷" منوط به معاهده درمورد تجارت و داد و ستد اسلحه – (۲۶ - ۳۰ اپریل ۲۰۲۱ میلادی / ۶ - ۱۰ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی)

از تاریخ ۲۶ الی ۳۰ اپریل سال ۲۰۲۱ میلادی (از ۶ تا ۱۰ ثور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، جلسات گروه های کاری دائمی پیمان داد و ستد اسلحه - "تی.سی.ای." و همچنان جلسهء یک کُمیته ای مقدماتی غیر رسمی در قبال اجلاس هفتمین کنفرانس دول عضو"سی.ای.پی.۷" که در اوآخر ماه آگست – اوایل ماه سپتامبر سال جاری میلادی (اوایل – اواسط ماه سنبله سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) برگزار خواهد گردید، تحت ریاست آقای لانسانا گبِری، سفیر کشور سیئرا لئون بطور مجازی تدویر یافت.

قابل یادآهانی است که پیمان داد و ستد اسلحه - "تی.سی.ای." بتاریخ ۲ اپریل سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳ حمل سال ۱۳۹۲ هجری شمسی) تصویب و بتاریخ ۲۴ دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی (۵ جدی سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) مرعی الاجرا گردید، و هدف از ایجاد و عملکرد آن، با تعبیه و تعمیل معیارهای مشترک برای واردات، صادرات و انتقال اسلحهء متداول و متعارف در راستای جلوگیری و محو تجارت غیر قانونی اسلحه، و اختلاس و استلاب آنها، قانونمند گردانیدن تجارت و تقابض بین المللی اسلحهء متعارف است. امروز، پیمان داد و ستد اسلحه - "تی.سی.ای." ۱۱۰ دولت عضو و ۳۱ ممضی را متجمع و محشور می گرداند.

دول عضو مذاکرات درمورد پیشگیری و مبارزه علیه اختلاس، استلاب و قاچاق غیر قانونی اسلحهء خفیفه و کوچک – (ای.ال.پی.سی.)، و مسئلهء مرتبط به تنظیم و نظارت بر گذر یا اجتیاز/ انتقال اسلحهء متداول و متعارف از یک کشتی به کشتی دیگر را دنبال نمودند، و در باب موضوعات شفافیت و گزارشدهی بحث و تبادل نظرات مفصل و طولانی انجام دادند.

فرانسه که به امر تطبیق پیمان داد و ستد اسلحه - "تی.سی.ای." قویاً وابسته و شغف است، در روند تمام مقاطع کاری سهم گرفته و دخیل بود.

کارزار مشوره ها و نظرخواهی ها جهت اکمال و استتمام اسناد و مدارکی که حین برگزاری مورخ ۳۰ آگست الی ۳ سپتامبر سال ۲۰۲۱میلادی (از ۸ تا ۱۲ سنبله سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) اجلاس "سی.ای.پی.۷" تحت غور، استجابت و بالاخره وضع و تصویب قرار خواهد گرفت، طی هفته های آینده هدایت و رهنمونی خواهد گردید.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://cd-geneve.delegfrance.org/Reunions-des-groupes-de-travail-et-comite-preparatoire-informel-de-la-CEP7-au

تاریخ نشر 19/05/2021

قسمت بالایی صفحه