تدویر اجلاس سومین دور هفتهء لیسه های فرانسوی جهان (۱۸ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ / ۲۷ عقرب - اول قوس ۱۳۹۸) [fr]

اجلاس سومین دور هفتهء لیسه های فرانسوی جهان که از سوی آژانس تدریس و آموزش فرانسوی در خارج از کشور – (ای.او.اف.او.) (https://www.aefe.fr/) نظم و انسجام می یابد، از تاریخ ۱۸ الی ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (از تاریخ ۲۷ عقرب تا اول قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی) دایر می گردد.

هفته متذکره به دنبال ارائه و معرفی پلان انکشاف تدریس و آموزش فرانسوی در خارج از کشور (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2019-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/developper-l-enseignement-francais-a-l-etranger-les-mesures-3-10-19) از جانب آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه، ژان – میشل بلانکهِ، وزیر معارف و جوانان و ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بتاریخ ۳ اکتوبر (۱۱ میزان) گذشته، به توقعات و انتظارات مبنی بر جلب، جذب و پذیرش شاگردان جدید در نهادهای تعلیمی این شبکه پاسخ می دهد. تدویر جلسات هفتهء لیسه های فرانسوی جهان زمینهء تجسم و وضاحت مزایا و فواید تدریس و آموزش فرانسوی در خارج از کشور، بخصوص خصوصیات دورهء ابتدائیه فرانسوی، تدریس چند لسانه و یا هم دورهء نهایی تدریسات ثانی یا "بکلوریا" جدید ای را که تسهیل بخش امکانات دسترسی به بهترین کانون های تحصیلات عالی فرانسوی و خارجی است، فراهم می کند.

هدف از موضوع منتخبی تحت عنوان "از دورهء ابتدائیه تا ختم دورهء تدریسات ثانوی – "بکلوریا"، تدریس و آموزش فرانسوی جهت پیروزی"، نیز تقویه و ارتقای ارزش کار مسلکی فعالان تعلیم و تربیه و فعالان رسمی ای که شبکهء بی نظیرمذکور را زنده و فعال نگه می دارند، است. طی هفته متذکره در سرتاسر جهان، اقدام به روی دست گرفتن ابتکاراتی در لیسه ها تحت اشکال متعددی درنظر گرفته شده است : مثلاً، راه اندازی ایام درب های باز، رویدادهای ورزشی، رویکارهای همبستگی، فرهنگی و یاهم تربیوی.

PNG

شبکهء تدریس و آموزش فرانسوی در خارج از کشور همین اکنون دارای ۵۲۲ نهادی منقسم در ۱۳۹ کشور جهان و مشمول ۰۰۰ ۳۷۰ شاگرد است. مأموریت مکاتب شبکه متذکره شمولیت شاگردان فرانسوی مقیم خارج در نظام و نصاب تعلیمی موجود کشور، و همچنان نیز پذیرش تعداد کثیر شاگردان خارجی را احتوا می کند که خانواده های شان پیگیری تعلیم و تربیه فرانسوی را برای فرزندان شان برگزیده اند. این شبکه در نفوذ گذاری فرانسه بسطح بین المللی سهم گرفته و ممد واقع می گردد.

آژانس تدریس و آموزش فرانسوی در خارج از کشور – (ای.او.اف.او.) یک متصدی عامه بوده و تحت قیمومیت وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه مسئول تدریس فرانسوی در خارج از کشور قرار دارد. (تشکلات انجمنی مانند مأموریت "لائیک" فرانسوی (ام.ال.اف.) (http://www.mlfmonde.org/) یا موسسه فرانسه – لبنان برای معارف و فرهنگ (ای.اف.ال.او.سی.) (http://www.aflec-fr.org/) و همچنان گروه های خصوصی نیز فعالان تدریس و آموزش فرانسوی در خارج از کشور هستند.)

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2019

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه