تحقیقات فرانسوی درعرصهء علوم بشری و اجتماعی در خارج از کشور : روز تبادلات (۱۴ مارچ ۲۰۱۸ / ۲۳ حوت ۱۳۹۶)

بروز چهارشنبه ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ میلادی (۲۳ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی)، وزارت اروپا و امور خارجه و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، یک روز تبادلات را با شبکهء انستیتیوت های تحقیقات تخصصی در علوم بشری و اجتماعی اش در خارج از کشور - واحدهای مختلط انستیتیوت های فرانسوی تحقیقات در خارج / "یو.ام.ای.اف.ار.او." تنظیم کردند.

JPEG

آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه و فرِدِریک ویدال، وزیر تحصیلات عالی، تحقیقات، استقرأ و ابداع جمهوری فرانسه، بساعت ۳ بعد از ظهر یوم مذکور سخنرانی نمودند. بالاخره، این روز تبادلات بواسطهء شخص آقای انتوَن پُتی، رئیس مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (سی.ان.ار.اس.) جمع بندی گردید و اختتام یافت.

بعد از ظهر این روز تبادلات مثمر بروی علاقه مندان و مردم باز بود (ثبت نام حتمی)، و اشتراک کنندگان طی فُرصت مذکور از محتوای جالب تحت عناوین ذیل گفتمان های دو میز مدوری که متشکل بود از محققین و دیپلومات ها، مستفید گردیدند : "چگونه تحقیق و تجسس سیاست را غنا می بخشد ؟" (با ارائه مثال ها درعرصه های پناهجویی، نظارت بر انتِرنِت و قاچاق داشته های فرهنگی) و "افراطگرایی جهان".

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/archeologie-sciences-humaines-et-sociales/actualites/article/la-recherche-francaise-a-l-etranger-en-sciences-humaines-et-sociales-journee-d

تاریخ نشر 14/03/2018

قسمت بالایی صفحه