تجدید دورهء کاری مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان - "مانوا / یوناما" : ارسال یک پیام اتقن در این لحظه حساس آغاز مذاکرات صلح [fr]

تصویب قطعنامهء تجدید دورهء کاری مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – شرح و تفصیل رأی – متن سخنرانی آقای نیکولا دو ریوییِر، نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – شورای امنیت – نیویارک، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی / ۲۵ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

"محترم آقای رئیس،

فرانسه از وضع و تصویب قطعنامه منوط به تجدید دورهء خدمت مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "مانوا / یوناما" با اخذ اکثریت آرأ استقبال نموده، و از کشورهای آلمان و اندونِزیا بخاطر بذل تلاش های شان بحیث مولفین و حامیان مشترک این قطعنامه، مشکور و سپاسگزار است.

قطعنامه متذکره در این لحظه حساس و خطیری که مذاکرات صلح آغاز گردیده است، یک پیام اتقن یا علامه سدیدی را می فرستد.

اولاً، تا زمانیکه از دستآوردهای مردم سالار درعرصهء حقوق بشر طی بیست سال اخیر تحفظ و حراست بعمل نیاید، روند صلح نمی تواند مستمراً به سر منزل مقصود رسیده و مظفر گردد. این امر بخصوص مشمول اشتراک کامل، فعالانه و واقعی نسوان در روند فوق الذکر و محافظت از اطفال است.

ثانیاً، کاهش خشونت برای انجام گفتگو، بایا و لازمی است. طالبان با قطع علنی روابط شان با سازمان های دهشت افگن بین المللی و بخصوص با القاعده، باید به تعهدات شان ارجگزارند، آنچنانیکه این عمل را مطابق به توافقنامهء مورخ ۲۹ فبروری سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۰ حوت سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) دوحه، قبلاً انجام دادند.

ثالثاً، تنها مبارزه علیه نائبهء مواد مخدر، موازیاً با نظارت و مراقبت بر حمایت از توسعهء اقتصادی و اجتماعی کشور، زمینهء انکشاف پذیرفتنی و مستجاب افغانستان را فراهم خواهد کرد.

بالاخره، مذاکرات صلحی که فرانسه هر آن آمادهء پشتیبانی از آن است، باید منافع و حقوق قربانیان جنگ و دهشت افگنی را در افغانستان درنظر گیرد. و این شرایط بایا و ضروری برای تأمین ثبات دوامدار کشور مذکور و امنیت همگان اعم از اناث و ذکور محسوب می گردد.

محترم آقای رئیس، از عطف توجه تان در زمینه مشکور و ممنونم."

تاریخ نشر 17/09/2020

قسمت بالایی صفحه