تجارت خارجی – یک صد و بیستمین سالروز تشکیل مشاورین تجارت خارجی – ابلاغیهء ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه (۴ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۱۲ میزان ۱۳۹۷)

من بمناسبت تجلیل از یک صد و بیستمین سالروز تشکیل مشاورین تجارت خارجی و برگزاری پنجمین کنگره جهانی این مشاورین بروزهای ۴ و ۵ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۲ و ۱۳ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر پاریس، از تعهد ۰۰۰ ۴ مشاور تجارت خارجی که امروز در راستای ارتقای جهانی سازی اقتصاد فرانسه در بیش از ۱۴۰ کشور و در قلب سرزمین های مان جد و جهد می ورزند، استقبال و تمجید می نمایم.

JPEG

این یگانه شبکه موجود در جهان، در امر مدد به شرکت ها، ترویج جذابیت کشور فرانسه و همراهی جوانان رضاکار بین المللی در شرکت ها، یک شریک مطمئن و قابل اعتماد مراجع و مقامات دولتی توصیف می گردد.

JPEG

من می توانم بر کارشناسی و تعهد مشاورین تجارت خارجی به نفع عصری سازی انتظام پشتیبانی فرانسه برای صادرات درچوکات راهبردی که از جانب صدراعظم کشور بتاریخ ۲۳ فبروری (۴ حوت) گذشته در شهر رووبیِ معرفی گردید، حساب نمایم. فعالان تجارت خارجی استعداد و انگیزه پیوستن با انتظامات جدید بر حال، علی الخصوص با مراجعه به غرفه های یگانه موسوم به "تیم فرانس اِکسپورت" (گروه صادرات فرانسه) را که قبلاً با همکاری "بِزنِس فرانس" (تجارت فرانسه)، اتاق های تجارت و صنایع و مناطق ایجاد گردیده است، دارند.

JPEG

من در اینجا می خواهم تا خاصتاً به شورای ملی مشاورین تجارت خارجی فرانسه و رئیس این شورا، آقای اَلَن بَنتِژاک تبریک و تهنیت عرض بدارم، و با اغتنام از فُرصت موفقیت های شایان و مزید شان را بمناسبت تدویر این پنجمین کنگره جهانی آرزومندم.

جهت دریافت معلومات بیشتر در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2018/article/commerce-exterieur-120-ans-des-conseillers-du-commerce-exterieur-declaration-de

تاریخ نشر 10/10/2018

قسمت بالایی صفحه